Skip Navigation LinksHJK > Hærhjemmeværnet > Totalforsvarsregion Sjælland > DET BORNHOLMSKE HJEMMEVÆRN > HVE 205 Bornholm > Nyheder > 020412

Så er der igen nedsat et nyt FHV Råd: 

Af EC Bent Gudbergsen , 24 APR 12

Efter at vores flyverhjemmeværnsråd i februar blev aflyst, lykkes det her i medio april at få samlet tropperne:

 

I meget flot forårs vejr i det midtjyske, lykkes det at få samlet det nye flyverhjemmeværnsråd.

Som noge nyt blev det besluttet at samle alle råds rep. fra alle eskadriller i landet om fredagen, og ikke mindst for at få informationen så langt ud som muligt. Vi var to deltager fra vores eskadrillei det at vores ordinærer repensentant kunne tage en ekstra med om fredagen.
Som i alle ved så deltager vi med EC Bent Gudbergsen som medlem og SF Torben Videbæk som suppelant.

Som medlem af FHV råd fra vores eskadrille er Bent Gudbergseen.

På FHV rådet blev der desuden også valgt medlemmer til HJV landsråd og øvrige udvalg og råd:

EC Bent Gudbergsen valgt til landsrådet sammen med to andre fra FHV råd, samt en CH repræsentant.

Ud over dette er Bent Gudbergsen også genvalgt til Driftrådet og uniformsudvalget som rep. for FHV.

jeg kan oplyse at det nye landsråd mødes for første gang den 27-29 april hvor der bl.a lægges op  de ændringer som vi står over for.