Skip Navigation LinksHJK > Hærhjemmeværnet > Totalforsvarsregion Sjælland > HD NORDSJÆLLAND > SÆRLIG STØTTE OG REKOGNOSCERING (SSR) > Frømandskorpset

Frømandskorpset 

Søværnets Frømandskorps er Danmarks maritime specialoperationsstyrke.

Frømandskorpset
Frømandskorpset er forsvarets maritime specialoperationsstyrke. (foto:Forsvaret)

Søværnets Frømandskorps (FKP) er stationeret i Kongsøre, der er beliggende Syd for Nykøbing Sjælland ved Isefjorden.

Frømandskorpset er en maritim special operations styrke i søværnet og består udelukkende af frivilligt personel. Korpset er udrustet og uddannet til løsning af en række krævende og betydningsfulde militære og civile opgaver i såvel freds- som krigstid.

Søværnets Frømandskorps fremstår i dag som en maritim special operations styrke, der som en del af Forsvaret skal løse mange forskelligartede opgaver.

Udvalget spænder over boarding- og entringsopgaver, taktiske fartøjsoperationer, landbaserede operationer med infiltration fra vandsiden og taktiske dykkeroperationer. Yderligere stiller korpset med mandskab til rådighed for løsning af nogle af søværnets internationale opgaver i f.eks. NATO og FN- regi.

Den tætte forbindelse til det øvrige søværn er vigtig, fordi korpset primært har maritim kapacitet og som sådan skal kunne operere i tæt samarbejde med søværnets enheder i Danish Task Group (DATG).

Den daglige tjeneste består i uddannelse og vedligeholdende træning inden for overnævnte områder bl.a. i forbindelse med øvelser i ind- og udland.

Læs mere om Frømandskorpset på hjemmesiden: www.forsvaret.dk/fkp Kampsvømmerkursus hos Frømandskorpset.
Frømandskorpset kampsvømmerkursus er en specialuddannelse i taktisk indsættelse fra søsiden, primært forbeholdt Jægersoldater. Personel fra SSR bliver uddannet som taktiske kampsvømmere af Frømandskorpset på kampsvømmerkurset. SSR er eneste enhed fra Forsvaret der deltager på uddannelsen ud over Jægerkorpset som et led i uddannelsen til jægersoldat.

Læs mere om Kampsvømmeruddannelsen ved Frømandskorpset

Frømandselever skal blandt andet gennemføre Faldskærmsgrundkursus (FALDGRU) hos JægerkorpsetPermanent link til denne side om Frømandskorpset
copyright SSR 2007-2008 Om SSR og Frømandskorpset:
Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) er opstillet af hjemmeværnet til rådighed for det nationale totalforsvar, men SSR skal også kunne afgive personel til støtte for Forsvarets nationale og internationale opgaver, herunder støtte til Jægerkorpset og Søværnets Frømandskorps.


DANEX øvelserne
DANEX er søværnets multinationale maritime øvelse der afholdes ca. hvert andet år i dansk farvand, med deltagelse af over 10 nationers flådeenheder, helikoptere og specialenheder.
SSR
har deltaget på DANEX øvelserne med Frømandskorpset siden 2005. På den internationale maritime øvelse DANEX i 2006 og 2007 indsatte SSR patruljer operativt under ledelse af Søværnets Taktiske Stab (STS). Enhedens kampsvømmerkapacitet blev anvendt da patruljerne skulle indsættes uset i operationsområdet. SSR har også deltaget med Frømandskorpset på øvelse COLD RESPONSE.

Læs mere om DANEX 2008 - DANEX 2010DANEX 2011


Læs også:
Berlingske Tidende: Frømandskorpset blåstempler hjemmeværnets folk (SSR). 20 dec 2008
Berlingske: Frømandskorpset blåstempler SSR (december 2008)
Jægerkorpset: SSR leverer varen (oktober 2011) 


Læs om Jægerkorpset

Optagelse i SSR ? Læs mere på www.ssr.dk  
SSR.DK - optagelse i SSR  
OPTAGELSE I SSR ?  BESØG 
WWW.SSR.DK