Skip Navigation LinksHJK > Hærhjemmeværnet > Totalforsvarsregion Sjælland > HD NORDSJÆLLAND > SÆRLIG STØTTE OG REKOGNOSCERING (SSR) > Materiel, Udrustning og Våben > Pistol

Pistol 

 

Soldaterne i både stab og patruljer er uddannet på pistol, og anvender disse i forbindelse med national tjenesten (uddannelse, kurser, øvelser, skydning m.v.)

Pistolen er et sekundært våben, der kun anvendes når det primære våben (Karabin M/96) ikke kan anvendes fx. pga. funktioneringsfejl eller meget korte afstande.

SSR råder over et større antal pistoler M/49 Neuhausen til national træning.

Pistol M/49 er forsvarets standard pistol, og den anvendes ved forsvarets regulære enheder både i Danmark og i forbindelse med international tjeneste.

Pistol og international tjeneste
I forbindelse med internationale operationer under hæren anvender afgivet personel fra SSR det sekundære våben som er organisatorisk tildelt, hvad enten det er Neuhausen Pistol M/49 eller eksempelvis Heckler & Kock USP Tactical.

Sidstnævnte 9 mm pistol anvende blandt andet af Forsvarets Protection Teams, Militær Politiet, Jægerkorpset og Frømandskorpset.

 
Neuhausen Pistol M/49 - SIG P210 - 9 mm parabellum
Foto: Pistol M/49 Neuhausen, 9 mm.