Skip Navigation LinksHJK > Hærhjemmeværnet > Totalforsvarsregion Sjælland > HD NORDSJÆLLAND > POHVK GENTOFTE-LYNGBY > Gradstegn og medaljer > Kongelige medaljer og tegn

Kongelige medaljer og tegn 

Den kongelige Belønningsmedalje
Den kongelige Belønningsmedalje er dronningens private belønningsmedalje og kan tildeles for lang og tro tjeneste (mindst 50 år, i forbindelse med arbejdsophør dog ned til 40 år) i det private erhvervsliv. Indstilling til Den kongelige Belønningsmedalje sker gennem det ministerium, arbejdspladsen hører under. Hvis man fx har arbejdet på en industrivirksomhed, sker indstillingen via Økonomi- og Erhvervsministeriet. Den kongelige Belønningsmedalje har to grader: 1. grad i forgyldt sølv og 2. grad i sølv. Begge grader findes med og uden krone. 

           

Den Kongelige Belønningsmedalje i sølv. Den Kongelige Belønningsmedalje blev første gang indstiftet i 1865.

  Den Kongelige Belønningsmedalje i sølv med krone.   Den Kongelige Belønningsmedalje i guld. Den Kongelige Belønningsmedalje i guld med krone.


Fortjenstmedalje
Fortjenstmedaljen tildeles efter 40 års tjeneste i det offentlige. Indstillingen til Fortjenstmedaljen sker gennem det ministerium, hvorunder arbejdspladsen hører. Medaljen er personlig ejendom, og modtagerens navn er indgraveret i randen af den. 

   
     

Den Kongelige Fortjenstmedalje af sølv.

  Den Kongelige Fortjenstmedalje af sølv i damesløjfe. Den Kongelige Fortjenstmedalje blev første gang indstiftet i 1792.


Medaljen Ingenio et Arti
Medaljen Ingenio et Arti tildeles fremtrædende danske og udenlandske videnskabsmænd og kunstnere. Medaljen, der er af guld, har modtagerens navn graveret i randen. Medaljen er personlig ejendom. 

Andre medaljer og hæderstegn
Der findes yderligere disse medaljer og hæderstegn: Medaljen for ædel dåd, Medaljen for druknedes redning, Forsvarets medalje for tapperhed og Medaljen for udmærket lufttjeneste.