Topbanner

 

​Hjemmeværnet under stormen "Bodil" i december 2013

​Har du brug for støtte fra Hjemmeværnet? 


Hjemmeværnet rekvireres af Politiet til civile opgaver og af Forsvaret til militære opgaver.

Som repræsentant for et arrangement eller en forening kan du kun få hjælp af Hjemmeværnet ved at kontakte Politiet først. Det er nemlig altid Politiet, der stiller opgaven til Hjemmeværnet. 

Skal du eksempelvis bruge hjælp til trafikregulering eller afspærring, kan Politihjemmeværnet kun rekvireres igennem REEVAPOL, som er politiets rekvisitionssystem. Find mere information hos din lokale politikreds.

​​​​
 

 Kontakt

 
​​
Find din lokale politikreds her​

 

 Vidste du at?

 
Hjemmeværnet må ikke være konkurrenceforvridende. Det betyder, at Hjemmeværnet ikke må løse opgaver, som private erhvervsdrivende kan løse.

Det indebærer, at vi ikke må støtte med eksempelvis vagtopgaver, hvor et vagtfirma i princippet kunne løse opgaven. Derfor er Hjemmeværnets støtte tidsbegrænset til den umiddelbare, hurtige indsats.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224