Skip Navigation LinksHJK > Marinehjemmeværnet

Lokalt nyt

Mystik efter bådtyveri

Af Hans Wallind, Flotille 361, 20 APR 14

Flotillen i Hundested blev lørdag morgen sat på eftersøgning i Isefjorden. En bådtyv var frygtet omkommet. Ingen blev fundet.
Læs mere...

Den Kommitterede for Hjemmeværnet besøgte stor rednings- og miljøøvelse

Af Christian Sandvei, 07 APR 14

Lørdag d. 5. april var der masser af liv i Thisted havn. Fem flotiller var samlet - fire af dem med fartøj og én med kommandokøretøj og gummibåd - for at afvikle Marinehjemmeværnsdistrikt Vests første SAREX/ENVIREX i år.
Læs mere...

Chef SOK deltog i MHV-inspektion

Af Leif Bruun, 03 APR 14

Chefen for Søværnets Operative Kommando fik en positiv oplevelse, da han var med på inspektion i Flotille 124 Århus. Ikke mindst det store frivillige engagement imponerede.
Læs mere...

Nyt fra kommando

Store ændringer på vej i Forsvaret

Af Hjemmeværnskommandoen, 10 APR 14

Et helt ledelseslag skal væk i Forsvaret. Forsvarskommandoen lægges ind under Forsvarsministeriets departement, og en række andre myndigheder lægges sammen. Hjemmeværnskommandoen flyttes væk fra København til Vordingborg.
Læs mere...

Forberedelser til årets Nijmegenmarch

Af Ulla Sørensen-Mølgaard, 17 APR 14

Deltagerne fra Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland er gået i skarp træning for at kunne deltage i årets Dansk Nijmegen Kontingent, hvor de skal være med til at gennemføre fire dages march a 40 km med 10 kilo oppakning på ryggen.
Læs mere...

Marinehjemmeværnet løser i tæt samarbejde med Søværnet en række opgaver inden for farvands-overvågning, redning, miljø og bevogtning.

I samarbejde med politi, SKAT, kommuner, havforskere m.fl. deltager Marine-hjemmeværnet også i løsningen af en række civile opgaver.Et effektivt beredskab
Marinehjemmeværnets 30 fartøjer ligger i havne jævnt fordelt over hele landet. Fartøjerne er udrustet med hurtigtgående gummibåde, moderne navigations og kommunikationsudstyr samt udstyr til redning og havmiljøopgaver.

De frivillige besætninger på fartøjerne er parate til at rykke ud hele døgnet rundt inden for en time. Ofte er fartøjet allerede ude af havnen en halv time efter alarmen er gået.

Maritime Force Protection
Marinehjemmeværnet omfatter også enheder, som er specialiserede i bevogtning af flådefartøjer.  Udrustede med mobile kommandostationer og hurtigtgående gummibåde på trailer, kan de tillige støtte civile myndigheder i havne, søer og fjorde.

Læs mere om Marinehjemmeværnet her
HJV ÆRØ


Klik på kortet og find Marinehjemmeværnets distrikter og flotillers hjemmesider ved at klikke videre på prikkerne.
Følg Marinehjemmeværnet på Facebook
Følg Marinehjemmeværnet på FacebookLæs om medlemsskabLæs om medlemsskabLæs om medlemskab