Skip Navigation LinksHJK > Marinehjemmeværnet

Lokalt nyt

Hjalp kajakroer sikkert i havn

Af Henrik Husted, Flotille 243 Faaborg, 26 AUG 14

En havkajakroer var savnet under et race for havkajakker ved ’Faaborg Outdoor Event’ i weekenden. Marinehjemmeværnet i Faaborg rykkede ud med deres fartøj og fandt kajakroeren ved Lyø. Han var meget lettet over at blive hjulpet tilbage til Faaborg.
Læs mere...

Assisterede lystsejler med problemer i Lillebælt

Af Ninna Falck, Foto: Jess Abrahamsen og Thomas Nicolajsen, 22 AUG 14

Marinehjemmeværnet i Fredericia slæbte torsdag aften en lystsejler i havn. Lystsejleren havde motorproblemer og svært ved at komme i havn for sejl i det vindstille men strømfyldte Lillebælt.
Læs mere...

Kæntringsulykke: Ledte efter person i vandet

Af Ninna Falck, 22 AUG 14

Marinehjemmeværnet fra Rødby deltog torsdag aften i en storstilet eftersøgning ved havvindmølleparken ’Rødsand 2’, som ligger sydøst for Rødby Havn. To mænd var kæntret, og den ene mand var savnet.
Læs mere...

Nyt fra kommando

Hjalp kajakroer sikkert i havn

Af Henrik Husted, 26 AUG 14

En havkajakroer var savnet under et race for havkajakker ved ’Faaborg Outdoor Event’ i weekenden. Marinehjemmeværnet i Faaborg rykkede ud med deres fartøj og fandt kajakroeren ved Lyø. Han var meget lettet over at blive hjulpet tilbage til Faaborg.
Læs mere...

Sikrings- og eskortekørsel skal øves

Af Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland, 26 AUG 14

Infanterihjemmeværnskompagni Klosterheden gennemførte i weekenden uddannelse af den motoriserede overvågningsdeling. Chefen for Hjemmeværnskommandoens Planlægningsdivision kiggede forbi for at danne sig et indtryk af kompagniet, delingen og materiellet.
Læs mere...

Marinehjemmeværnet løser i tæt samarbejde med Søværnet en række opgaver inden for farvands-overvågning, redning, miljø og bevogtning.

I samarbejde med politi, SKAT, kommuner, havforskere m.fl. deltager Marine-hjemmeværnet også i løsningen af en række civile opgaver.Et effektivt beredskab
Marinehjemmeværnets 30 fartøjer ligger i havne jævnt fordelt over hele landet. Fartøjerne er udrustet med hurtigtgående gummibåde, moderne navigations og kommunikationsudstyr samt udstyr til redning og havmiljøopgaver.

De frivillige besætninger på fartøjerne er parate til at rykke ud hele døgnet rundt inden for en time. Ofte er fartøjet allerede ude af havnen en halv time efter alarmen er gået.

Maritime Force Protection
Marinehjemmeværnet omfatter også enheder, som er specialiserede i bevogtning af flådefartøjer.  Udrustede med mobile kommandostationer og hurtigtgående gummibåde på trailer, kan de tillige støtte civile myndigheder i havne, søer og fjorde.

Læs mere om Marinehjemmeværnet her
HJV ÆRØ


Klik på kortet og find Marinehjemmeværnets distrikter og flotillers hjemmesider ved at klikke videre på prikkerne.
Følg Marinehjemmeværnet på Facebook
Følg Marinehjemmeværnet på FacebookLæs om medlemsskabLæs om medlemsskabLæs om medlemskab