Skip Navigation LinksHJK > Marinehjemmeværnet

Lokalt nyt

Assistancer: Herreløs jolle og motorbåd i problemer

Af Ninna Falck. Foto: Kim J. Jørgensen, 11 OKT 14

Marinehjemmeværnet fra Dragør er i denne weekend på farvandsovervågning. Ud over det vågne øje på skibstrafikken og planlagt uddannelse har besætningen i dag bjerget en herreløs jolle i Øresund og assisteret en motorbåd med motorproblemer ved Saltholm.
Læs mere...

Mentorkursus for NAV-søjlen – nyt kursus

Af Kurt Runge, 10 OKT 14

’Mentorkursus for NAV-søjlen’ er et nyt kursus, der udbydes til fartøjsførere, som arbejder med navigationsaspiranter i NAV-søjlen. Første kursus afvikles allerede 8. november.
Læs mere...

Tre MHV fartøjer holdt styr på enormt 'begravelsesfølge'

Af Beth Werner. Foto: Ole Friis, 07 OKT 14

Alt, hvad der kunne flyde på Sydfyn ville opleve sænkning af gammel Ærøfærge tæt på – for nogles vedkommende også for tæt på. Marinehjemmeværnet og politiet var klar til at sikre, at sikkerhedsafstandene blev overholdt, og de fik nok at se til.
Læs mere...

Nyt fra kommando

Udfordrende øvelses-dag på Bornholm

Af Kenny Thøgersen, 27 OKT 14

Lørdag den 25. oktober 2014 blev den såkaldte super-lørdag 2 gennemført med en lang række forskellige aktiviteter på Raghammer.
Læs mere...

Terrorøvelse

Af Ina Koch og Karsten Riis Schmidt, 30 OKT 14

Oplægget til øvelsen, hvor hjemmeværnskompagnier i det sønderjyske deltog, var et terroranslag i København. Efter PETs vurdering var der fare for yderligere angreb i resten af landet.
Læs mere...

Marinehjemmeværnet løser i tæt samarbejde med Søværnet en række opgaver inden for farvands-overvågning, redning, miljø og bevogtning.

I samarbejde med politi, SKAT, kommuner, havforskere m.fl. deltager Marine-hjemmeværnet også i løsningen af en række civile opgaver.Et effektivt beredskab
Marinehjemmeværnets 30 fartøjer ligger i havne jævnt fordelt over hele landet. Fartøjerne er udrustet med hurtigtgående gummibåde, moderne navigations og kommunikationsudstyr samt udstyr til redning og havmiljøopgaver.

De frivillige besætninger på fartøjerne er parate til at rykke ud hele døgnet rundt inden for en time. Ofte er fartøjet allerede ude af havnen en halv time efter alarmen er gået.

Maritime Force Protection
Marinehjemmeværnet omfatter også enheder, som er specialiserede i bevogtning af flådefartøjer.  Udrustede med mobile kommandostationer og hurtigtgående gummibåde på trailer, kan de tillige støtte civile myndigheder i havne, søer og fjorde.

Læs mere om Marinehjemmeværnet her
HJV ÆRØ


Klik på kortet og find Marinehjemmeværnets distrikter og flotillers hjemmesider ved at klikke videre på prikkerne.
Følg Marinehjemmeværnet på Facebook
Følg Marinehjemmeværnet på FacebookLæs om medlemsskabLæs om medlemsskabLæs om medlemskab