Topbanner

Hjemmeværnsflotille 246 Nordvestfyn

Marinehjemmeværnets kerneopgaver er farvandsovervågning, eftersøgning, redning samt indsats i forbindelse med miljøforurening.​

Endvidere assisterer vi den civile skibstrafik, hjælp til politiet og Skat samt yder støtte til det øvrige lokalforsvar og det civile samfund.

Fartøjet og besætningen er til rådighed 24 timer i døgnet hele året i forbindelse med eftersøgning og redning og miljøopgaver.


T
re weekender om året sejler vi for og sammen med søværnet i øvelsesøjemed


 

Flotillen løser samfundsnyttige opgaver

Farvandsovervågning

Med MHV 817 PARTISAN og vores hurtiggående gumibåd deltager vi sammen med de øvrige skibe i Marinehjemmeværnet og Søværnet i overvågningen af de Danske farvande.

Her er opgaven patruljesejlads, at hold​​​e styr på hvem der opholder sig her og hvem der passerer igennem vore farvande.

Endvidere er vi, når vi er på vandet, med til at se om der foregår ulovligheder af forskellig slags, og som støtte til Politi og Skat.

Søredning
Vi deltager, lige som søværnet og rednings-tjenesten, i søredning, når der måtte være brug for dette.

Flotillen har et såkaldt SAR beredskab, der kan aktiveres og bemande skibet inden for 1/2 time hvis der måtte være brug for dette.

Miljøforurening

Miljøet udgør i dag en større og større andel af vores hverdag. Når vi er på havet indgår vi som en naturlig del af beredskabet.

Skulle uheldet være ude, og der f.eks. opdages olieforurening, så deltager vi med vores skib og evt. andre miljøskibe i at indfange og bortskaffe forureningen.


Bliv frivillig

Flotillen er hjemmehørende i Assens, hvor både skib og flotille-lokalerne er placeret. Flotillen dækker ud over Assens også Middelfart og Bogense kommuner.


Marinehjemmeværnets frivillige kommer fra alle dele af samfundet – til fælles har de en interesse for havet og sejlads og et ønske om at gøre en forskel.

Tag med

Er du fyldt 18 år byder vi dig velkommen til, at tage med på en sejlads for at se hvad marinehjemmeværnet laver...

 

Kontaktperson
Christina Van Elzelingen
Telefon ​+45 50 70 50 56
E-mail hvf246-rof@hjv.dk​​

 

 Enhedsoversigt

 
 

 Kortoversigt

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224