Topbanner

Virksomhedshjemmeværnskompagni SJÆLLAND


Virksomhedshjemmeværnet

Som medlem af Hjemmeværnet får du en militær grunduddannelse svarende til Hærens basisuddannelse. Derudover gennemgår du som hjemmeværnssoldat i Virksomhedshjemmeværnet
specialistuddannelse i forhold opgaveløsning for vores samarbejdspartnere

Vi støtter samfundsvigtige virksomheder, Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land - både i Danmark og i udlandet. Det spænder over særlige opgaver for vores samarbejdspartnere, til bevogtning, overvågningsopgaver og sikring af samfundsvigtige virksomheder.

I de seneste år har personel fra virksomhedshjemmeværnet deltaget i internationale missioner sammen med Forsvaret, i eksempelvis Afghanistan og Kosovo.

Kompagniet

Virksomhedshjemmeværnskompagni SJÆLLAND er et velfungerende kompagni bestående af en stab, en kommandodeling samt to bevogtningsdelinger. Vi er en militær enhed, men lægger vægt på at have en uformel tone i det daglige og mener at der skal være plads til alle, der ønsker at gøre en forskel.

Bliv frivillig

Virksomhedshjemmeværnets frivillige kommer fra alle dele af samfundet. Til fælles har vi en interesse for forsvar, et ønske om at hjælpe samfundet og gøre en forskel - med et særligt fokus på infrastrukturen.

Ønsker du har en kompetencegivende uddannelse, sammenhold og mulighed for at være med til at gøre en forskel, så kontakt os - se kontakt information under fanebladet Kontakt.

 

 OE Nyheder

 
 

 Enhedsoversigt

 
 

 Kortoversigt

 
 

 Nyheder fra VHD

 

Der er i øjeblikket ingen resultater.

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224