Topbanner

Virksomhedshjemmeværnskompagni Vestsjælland

Kompagni Vestsjælland 
 
Kompagniet er en specialenhed, der ud over almindelige hjemmeværnsopgaver som bevogtning, overvågning samt støtte til politi og det øvrige totalforsvar, også løser opgaver indenfor transportsektoren. Vi uddannes til at støtte samfundsvigtige virksomheder indenfor energi, telekommunikation og transport.
I en kritisk situation er det vigtigt, at virksomhederne kan fortsætte deres daglige arbejde/produktion.
Kompagniets medlemmer uddannes til at færdes i trafikeret jernbaneterræn og støtter hermed Banedanmark, som infrastrukturforvalter af jernbanenettet i Danmark samt de togoperatører som benytter skinnerne (DSB/DSB-S-tog m.fl.)
Flere af vores medlemmer er også ansat i virksomhederne (f.eks. lokomotivfører, togpersonale, værkstedspersonale) men det er bestemt ikke noget krav for at være med i kompagniet. Vi spænder vidt fra aktive unge friske mennesker til erfarne seniorer, og vi har arbejdsfunktioner til dem alle.
Kompagniet har været indsat adskillige gange forskellige steder i Danmark, hvor vi har været med til at løse opgaver af samfundsmæssig betydning.
Vores særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker.
Virksomhedshjemmeværnet støtter også de samfundsvigtige virksomheder i udarbejdelse af sikrings- og beredskabsplaner.
 

 OE Nyheder

 
 

 Enhedsoversigt

 
 

 OE Google Maps

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224