Topbanner
Type
Forfatter
MOMENTPLAN
07-10-2011
74717
308061, Gitte Henneberg, Hvs;Kristian Nielsen
OMR OPK - DEL
16-03-2016
200038
308061, Gitte Henneberg, Hvs;Lenovo
Øvelsesliste for 6000 Enkeltkæmperuddannelse
09-02-2018
817056
308061, Gitte Henneberg, Hvs;Hvs-Udc-Nsj3
Øvelsesliste for 6001 Standarder og kampeksercitser
29-12-2017
818741
308061, Gitte Henneberg, Hvs;Hvs-Udc-Nsj3
Øvelsesliste for ENHUDD 6002 – March og Beredskabsområde
29-12-2017
824828
308061, Gitte Henneberg, Hvs;Hvs-Udc-Nsj3
Øvelsesliste for ENHUDD 6003 – Bevogtning
30-12-2017
824429
308061, Gitte Henneberg, Hvs;Hvs-Udc-Nsj3
Øvelsesliste for ENHUDD 6004 – Kamp fra stilling
27-12-2017
822368
308061, Gitte Henneberg, Hvs;Hvs-Udc-Nsj3
OVERVÅGNING
16-03-2016
5602977
308061, Gitte Henneberg, Hvs;1ghrop-B220a
PLAN FØRERUDDANNELSE
16-03-2016
72751
308061, Gitte Henneberg, Hvs;Kristian Ebbesen
Praktisk gennemførelse:
16-03-2016
26717
308061, Gitte Henneberg, Hvs;Ghr-3b-200b

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224