Topbanner
Type
Forfatter
Konverteringstabel OKT 2017
12-10-2017
539857
308061, Gitte Henneberg, Hvs
Folder, Lovpligtig Uddannelse, Hærhjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet
13-12-2017
1875396
308061, Gitte Henneberg, Hvs
Øvelsesliste for ENHUDD 6004 – Kamp fra stilling
27-12-2017
822368
308061, Gitte Henneberg, Hvs;Hvs-Udc-Nsj3
Bedømmelsesskema
27-12-2017
35583
308061, Gitte Henneberg, Hvs;Kenneth Keis
Øvelsesliste for 6001 Standarder og kampeksercitser
29-12-2017
818741
308061, Gitte Henneberg, Hvs;Hvs-Udc-Nsj3
Øvelsesliste for ENHUDD 6002 – March og Beredskabsområde
29-12-2017
824828
308061, Gitte Henneberg, Hvs;Hvs-Udc-Nsj3
Øvelsesliste for ENHUDD 6003 – Bevogtning
30-12-2017
824429
308061, Gitte Henneberg, Hvs;Hvs-Udc-Nsj3

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224