Topbanner
Type
Forfatter
TILMELDINGSSKEMA UDDANNELSESUGEN 2017
07-04-2017
33994
324127, Ninna Falck, Mhv;1606adm
FAQ KWIK administration.docx
11-09-2017
35016
363294, Karen Ane Bruun, Hvs;Louise Willumsen Lindhagen
Bedømmelsesskema
27-12-2017
35583
308061, Gitte Henneberg, Hvs;Kenneth Keis
HDSEJ Julehilsen 2017 til hjv.dk.docx
22-12-2017
42442
240510, Allan From Andersen, Sthvksej;Hdsej-Sek03
FAQ Fjernundervisning generelt.docx
11-09-2017
44427
363294, Karen Ane Bruun, Hvs;Louise Willumsen Lindhagen
SKYDEJOURNAL
03-11-2017
51731
368537, Lotte Bernstorff, Hdfyn;Hdfyn-Opu06
Link_Mindre driftsrelaterede opgaver.docx
02-01-2018
58175
457525, Sara Amos Pedersen, Hjk;Hjk-Pla1
Øvelsesliste for 6000 Enkeltkæmperuddannelse
09-02-2018
817056
308061, Gitte Henneberg, Hvs;Hvs-Udc-Nsj3
Øvelsesliste for 6001 Standarder og kampeksercitser
29-12-2017
818741
308061, Gitte Henneberg, Hvs;Hvs-Udc-Nsj3
Øvelsesliste for ENHUDD 6004 – Kamp fra stilling
27-12-2017
822368
308061, Gitte Henneberg, Hvs;Hvs-Udc-Nsj3

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224