Topbanner

Om Det Bornholmske Hjemmeværn

Distriktet består af en stab med 11 ansatte (5 militære og 6 civile).
Den frivillige struktur består af 5 underafdelinger samt en frivillig stab, som organisatorisk  indgår i Stabskompagniet.
 
 
Hærhjemmeværnsunderafdelinger:
  • Hjemmeværnskompagni Rønne-Nexø – der opstiller en enheder til bevogtning
  • Hjemmeværnskompagni Hasle – der opstiller en enhed til bevogtning, motoriseret overvågning og en patruljeenhed
  • Politihjemmeværnskompagni Bornholm – der støtter politiet med trafikregulering og løser mange andre opgaver for politiet og opstiller stabsdeling.
 
Marinehjemmeværnet: 
  • Hjemmeværnsflotille 471 Bornholm – der bemander MHV 903 HJORTØ. Besætningerne er klar til at yde assistance til søs ved søredning, olieforureningsbekæmpelse og støtte til politi og Skat. 
 
 Flyverhjemmeværnet:
  • Flyverhjemmeværnseskadrille 205 Bornholm – der opstiller en enhed til bevogtning. Enheden er også uddannet til at kunne indsættes operativt i en lufthavn
 

 
Generelt for alle enheder gælder, at de skal kunne støtte politiet og det lokale samfund ved rekvisition. Det kan eksempelvis være støtte i forbindelse med eftersøgning af en forsvundet person, afspærring af et område ved brand, sneberedskab, bombetrussel eller lignende.


Derudover er næsten alle hjemmeværnets enhedstyper repræsenteret ved Det Bornholmske Hjemmeværn.

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224