Topbanner

HDEJY-Heraldik

 

 

Distriktets våbenskjold gennem tiden
​Hjemmeværnsdistriktets logo/ærmemærke er en skjoldlagt ansigtsfletmaske som er hentet fra runestenen "Århusstenen".
Hjemmeværnet i Østjylland har valgt masken som symbol på grundlag af maskens lokale tilhørsforhold og indskrift med henvisning til forsvaret af hjemegnen, en indskrift som i høj grad referer til hjemmeværnet opgave i lokalområdet.

Runeindskriften på stenen lyder
:

Gunulv og Øgot og Aslak og
Rolf rejste denne sten efter
deres fælle Ful.
Han fandt døden da konger
kæmpede

​Stenen var, da den blev opdaget i 1850, anbragt som hjørnegrundsten under den gamle Århus Vandmølle, der lå i Mølleparken. Runestenen blev taget ud af bygningen og opstillet i møllehaven. Herfra blev den i 1874 flyttet til Århus Museum og befinder sig nu i Forhistorisk Museum Moesgårds runestenssamling. Runestenen kan dateres til slutningen af vikingetiden, omkring år 1000.
Selve masken er også kendt som Odin´s Maske.
Mytologien fortæller, at masken var så skræmmende, at fjenden ofte veg tilbage uden nogen form for kamp, hvilket sparede "Den almægtiges" energi og tid til mere fornøjelige og profitbringende foretagender.

Kilder:
F. Løvschall
"Hærhjemmeværnets uniformshistorie"
Museumsinspektør Jens Jeppesen, Forhistorisk Museum Moesgård
 
​ ​Distriktmærkets udvikling:

​Det første Distriktsærmemærke, som blev autoriseret 28. marts 1978 af Major G. Ørum Frandsen og som skulle bæres på venstre overærme på uniform M/58 og M/69.

Mærket var fælles for alle enheder ved distrikt Århus, eneste forskel var teksten øverst på mærket.
Teksten på mærket som blev båret af distrikets personel var: HJVD 24

​Distriktsærmemærket blev introduceret i foråret 2003 af daværende chef for Hjememværnsdisrikt Århus,
Oberstløjtnant Kim Astrup.

Bundfarven er dels højrød som markering af tilhørsforholdet til Lokalforsvarsregion Nord og Midtjylland, og dels gul som er distriktets farve.
Den gule farve anvendtes tillige som underlag for baretmærket.
Mærket skulle skulle bæres på højre overærme på uniform M/84 og M/69 af personel i underafdelinger og på venstre overærme af distriktets personel.

​I forbindelse med omstrukturering af hjemmeværnet, skiftede distriktet navn fra "Hærhjemmeværnsdistrikt Århus" til "Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland" den 1. januar 2006.
Mærket blev efterfølgende kun ændret i teksten.
​Den 1. april 2007 var de sidste kompagni-sammenlægninger i det nye distrktsområde på plads og efterfølgende blev distriktsmærke og alle kompagnimærker "Re-designet".
Herunder ses det distriktsmærke, som er i brug ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland i dag som ærmemærke.
 

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224