Topbanner

Se også Kontakt

Vi er ca. 2.600 hjemmeværnssoldater fordelt på 11 hærhjemmeværnskompagnier i de østjyske kommuner Randers, Grenå, Farvskov, Aarhus og Odder.

Vi kan med få timers varsel indsætte enheder og enkeltpersoner til støtte for:
 • Politiet,
 • Redningsberedskabet,
 • Hæren og
 • samfundet i øvrigt.
Eksempler på opgaver:
 • Eftersøgning af forsvundne personer,
 • trafikregulering,
 • afspærring,
 • evakuering i forbindelse med natur- eller menneskeskabte katastrofer, 
 • egentlig militær overvågning og bevogtning i forbindelse med hindring af eller beskyttelse mod terrorvirksomhed.
Hærhjemmeværnsdistrikt Østjyllands overordnede opgaver er at:
 • opstille og uddanne militære, enheder og enkeltpersoner
 • gennemføre operativ, faglig og beredskabsmæssig planlægning.

 

>> Læs Hjemmeværnsdistrikt Østjylland's historie

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224