Topbanner

hdejy-historie

Et historisk tilbageblik

Med udnævnelsen 29. august 1948 af oberst S. E. Johnstad-Møller som chef og folketingsmedlem Frode Jakobsen som civil kommitteret er Hjemmeværnsledelsen under opbygning.
 
I Århus udnævnes den første distriktschef, løjtnant Ib Anker Olesen, den 15. februar 1949.

De første Kompagnichefer i Århus udnævnes 4. april 1949, med virkning fra 01 april 1949.
De første kompagnier var (nuværende kompagninummer i parentes):

 • 1. Kompagni Midtbyen
  Holger Buhl
  (2471 - HVK Århus)
 • 4. Kompagni Nord
  Henning Løkkegaard Hansen
  (2474 - HVK Eshøj)
 • 7. Kompagni Vest
  Niels Peter A. Oest
  (2473 - HVK Århus)
 • 10. Kompagni Syd
  Erik Daugaard
  (2480 - HVK Århus Syd)
 • 13. Kompagni Hinnerup
  Theodor Vogelius
  (2474 - HVK Favrskov-Randers syd)
 • 16. Kompagni Odder
  Stig Aagesen
  (2478 - HVK Århus Syd)
 • 19. Kompagni Gylling
  Laurids Lykke Petersen
  (2478 - HVK Århus Syd)
 • 22. Kompagni Samsø Nord
  (2425 - HVK Samsø)
 • 25. Kompagni Samsø Syd
  J. Schmidt-Sørensen
  (2425 - HVK Samsø)

Kompagnier 1-10 var en grundopdeling af Århus området, som de øvrige nuværende Kompagnier i Århus med tiden er udgået fra.
Med afslutningen af juni 1949 er 600 århusianske hjemmeværnsfolk opstillet (juli 1997 ca. 2.000 hærhjemmeværnsfolk). Den 23. maj 1949 er det første kompagni (2401) - Midtbyen - indkaldt til iklædning på Langelandsgades Kaserne. De følgende aftener iklædes kompagni efter kompagni.

Ved iklædningen afleverer man sit gamle våben (fra Hjemmeværnsforeningerne, der voksede ud af den århusianske modstandsbevægelse) for derpå at modtage det "splinternye" svenske gevær. Ud over det, udrustes man med uniformshue med kokarde, uniformsjakke og benklæder, taske, to patrontasker, skulderrem, livbælte og gamacher. I første omgang er det ikke muligt at udstyre de nye hjemmeværnsfolk med støvler, dette problem løses først i 1953.

De nye hjemmeværnsfolk skal også uddannes og de første som sendes afsted (i sommeren 1949) fra Århus til Hjemmeværnskolen i Nymindegab bliver de tre ledende befalingsmænd, Kompagnichef, Næstkommanderende og Kommandobefalingsmand. De næste der uddannes bliver delings- og gruppeførere. Gruppeførerne bliver i starten uddannet lokalt, hvor distrikt Århus 28. januar 1950 påbegynder sin første "gruppeførerskole", med 54 elever, på Høegh Guldbergsgade kaserne.
Efter at de første befalingsmænd og øvrige hjemmeværnsfolk er blevet uddannet og tildelingen af materiel og uniformer er øget, bliver der i 1953 plads til en ny generation hjemmeværnsfolk.

Den 27. november 1953 gør hjemmeværnskonsulent Søren Vestergaard i Aarhus Stiftstidende status over de første fem år. Han er i stand til med tilfredshed at se dem som en "stadig fremadskridende udvikling på alle områder," hvor Hjemmeværnet har udviklet sig til en del af det danske forsvar, man ikke kan forstille sig dette foruden. De første års hårde arbejde giver Hjemmeværnet dets udseende i det væsentlige!
Fremgangen i medlemstallet og faldende gennemsnitsalder betyder også at der kræves mere af uddannelseslokaliteterne. Det er derfor en stor hjælp at Hjemmeværnet i 1956 får stillet Gardergården i Slotsparken ved Marselisborg til rådighed. I de trefløjede bygninger med belægningsstuer til 40 mand og gode undervisningslokaler er det den perfekte ramme om længerevarende kurser.

Gardergården bliver dermed fast ramme om by-kompagniernes aktiviteter, mens landkompagnierne i stor grad lejer sig ind i forsamlingshuse, lejrskoler og lignende.
Med bedre uddannelse og faldende gennemsnitsalder kan Hjemmeværnet omkring 1960 påtage sig nye og mere krævende opgaver, da distriktets anden chef, kaptajn G. H. A Baasch, tiltræder 01 september 1960.
Udviklingen fra 1960 til i dag har bevaret dette præg at et århusianske hjemmeværn som løbende har påtaget sig nye og mere krævende opgaver.
Udviklingen generelt i Hjemmeværnet har betydet mere krævende administrative byrder men har også medført positive udviklinger i form af nyt materiel og senest nye uniformer.

Distriktets  chefer gennem årene

 • 1. april 1949 - 31. august 1960
  Kaptajn Ib Anker Olesen
 • 1. september 1960 - 11. november 1969
  Kaptajn G. H. A Baasch
 • 12. november 1969 - 15. juni 1970
  Oberstløjtnant B. P. Thøgersen
 • 16. juni 1970 - 31. juli 1975
  Major B. S. J. Daugaard
 • 1. august 1975 - 30. september 1987
  Major G. Ørum Frandsen
 • 1. oktober 1987 - 30. juni 1999
  Major Peter Kristensen
 • 1. juli 1999 - 30. juni 2001
  Major Harald K. Thisted
 • 1. juli 2001 - 31. december 2004
  Oberstløjtnant Kim Astrup
 • 1. januar 2005 - 6. oktober 2009
  Oberstløjtnant Jens Sund
 • 7. oktober 2009 - 31. marts 2014
  Major Lars Aage Knudsen
 • 1. april 2014 -
  Major Finn Jensen

>> Læs om distriktets heraldik gennem tiden

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224