Topbanner

Nyhed

Valdemarsdag, vores nationale flagdag

På Uddannelsesugens 7. dag i Nymindegab, var det helt naturligt at vælge vores nationalsymbol, Dannebrog, som tema ved morgenappellen. Det er nemlig Valdemars Dag, 15. juni.

15-06-2017

Af Palle Christiansen, HVK Sydfyn

Det var skolechefen i Nymindegablejren, oberst Jens Sund, som holdt en tale for flaget. Af hensyn til vore amerikanske gæster, blev talen holdt på engelsk.

At Dannebrog faldt ned fra himlen i 1219, og sikrede danskerne sejren, er naturligvis en legende. Men en af de populære af slagsen. Kong Valdemar var kommet for at gøre esterne kristne. Med en betydelig magt bag sig: 10.000 krigere og 1500 langbåde, som kom til Tallinn i Estland. Det lykkedes, dog kun lige netop, med en kneben sejr.

Danmark var foregangsland, når det gjaldt om at gøre noget for de baltiske lande. Denne linje er fortsat helt op til vore dage. Siden 1993 har hjemmeværnet arbejdet tæt sammen med, og støttet balterne. Disse har sågar oprettet hjemmeværn, og der findes en hjemmeværnsskole i Tallinn i dag.

Dannebrog steg til tops, sideløbende med Stars & Stripes, på denne smukke Valdemarsdag.

*

Knebelpres kan redde liv!
Et af dagens kurser var 6 timers førstehjælpsuddannelse.  Et kursus som består af 3 lektioner. Indeholdende bl.a. opdatering af livreddende førstehjælp, også i forbindelse med hjertestop. Et hold meget engagerede elever var i gang med at lægge knebelpres på hinanden, parvis. Instruktøren, Christian Michael Schnor fortalte om fordele og ulemper. Afgørende er det, at et knebelpres er under 100% kontrol. I dag er det tilladt i Forsvaret, og flere steder, at lægge knebelpres. Tidspunktet for anlæggelse skal skrives i panden på den syge.
Et princip må holdes for øje: Liv kommer før førlighed.
Erik fra Middelfart: Husk, at et anlagt knebelpres må ikke tildækkes!
GF Walther Larsen fra Middelfart havde to af sine folk med på kurset. Og han var også personligt med som elev for at være første BM, der har både førstehjælp og pistoluddannelse efter de nye krav. Men også for at opleve, at Erik og Torben fra Middelfart deltog som elever. For dem, et kursus der er tæt knyttet til at tage pistolkursus efterfølgende.

Instruktør Christian Michael Schnor har indtil nu i uddannelsesugen tildelt 32 ”Q”’er til sine elever.

*

Optimering af viden om KSN
Instruktør John Bünger sparrer med et lille, men meget interesseret elevhold på 4 kursister, om virket på KSN. Er der nogle nemmere veje at gå, end dem vi har benyttet os af i årevis? Er der nogle barrierer der skal brydes? Hvordan optimeres arbejdet på KSN? Dette var blot nogle få punkter om emnet KSN.
Torsdag eftermiddag skulle der arbejdes med indretning af KSN, også når det flyttes ud i kantonnement.

En opfordring, som kom fra eleverne samlet: Når der er øvelser i f.eks. kompagniet, så lad dog et KSN være tilknyttet øvelsen. Det er lærerigt for alle, og mange KSN-folk, inklusive signalfolk, har brug for oftere at komme ud for at øve sig.

*

Motorordonnanser skulle finde 11 poster
Gode, gammeldags 2-cm hærkort på papir, kom i brug ved uddannelsesugens motorordonnanskursus. Instruktør Lene J. Jensen fortæller: Eleverne på kursus skal torsdag eftermiddag ud på et orienteringsløb, der består af 11 poster.
Motorordonnanserne kører i henholdsvis busletter eller FIK’er. Posterne er hængt synligt ud på en rundstrækning fra Nymindegab til Tarm, og via en anden rute retur, med visse regler for ikke at krydse ind over terrænet. Ordonnanserne skal sørge for at tage posterne i det aftalte forløb.

Når det er gennemført, kommer de hjem til Lene og får deres ”Q”.

*

”Kom-bare-do” i Varde
Og så var der dem, der havde meldt sig til Politifunktionsuddannelse. De fik deres sag for, da de første gang skulle stå i et vejkryds i Varde, og dirigere trafikken.
Kurset blev ledet af 3 politifolk fra Fyns Politi. Emner som eleverne gennemgik, var blandt andre: Regler for anholdelse – Regler for nødværge og nødret – Forhold overfor pressen – Opgavekatalog for HJV assistance til politiet – Færdselsregulering, m.m.
Henning Kudsk, Fyns Politi, var en af instruktørerne: - Jeg synes, det er gået godt. Når først eleverne får prøvet det nogle gange, så bliver det ligesom det skal være. Det handler om at øve fortrolighed i at stå midt ude i et kryds. I øvrigt bruger vi allerede i vid udstrækning HJV-soldater som hjælpere til en række opgaver.
Det er ikke alle og enhver, der kan bruges til trafikregulering. Den type HJV-soldater, politiet har brug for, skal besidde følgende egenskaber: De skal være rolige typer, som ikke lader sig ophidse af en situation. Ikke mindst at have konduite Og det gælder om at være tydelige i deres markeringer overfor trafikanterne. Uden dog at bruge de store armbevægelser. Vigtigt er det også at vise, at man ikke har travlt, selvom der holder 100 bilister.
 Overblikket skal bevares hele tiden, f.eks. ved at have fokus hele vejen rundt. Dette, og mere skal der til for at sige: ”Kom-bare-do”.

Udover det nævnte, var der tillige undervisning for administrationsspecialister, og i aften-/nattetimerne skal der gennemføres i Kamp fra stilling i mørke inkl. førervirke, motivation som ledelsesværktøj og Lovpligtig uddannelse-3 fortsætter.

 

 

 

 
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224