Topbanner

Nyhed

Marie Krarup flankeret af Egon Jensen og OL J.J. Hansen.
Marie Krarup flankeret af Egon Jensen og OL J.J. Hansen.

Marie Krarup med en sang på læben

Medbragte sange – ”I Danmark er jeg født” og ”Altid frejdig når du går” – fra Marie Krarups hånd.

03-12-2015
Medbragte sange – ”I Danmark er jeg født” og ”Altid frejdig når du går” – fra Marie Krarups hånd udgjorde den smukke og værdige indramning af hendes forsvarspolitiske foredrag, der nylig blev afholdt i auditoriet på Center for sprog og kultur på Svanemøllens Kaserne.
Uden brug af plancher og tekniske hjælpemidler flød ordene i afmålte doser om den store fortælling, der benævnes ”Danmarks aktivistiske udenrigspolitik”. Serveret af en politiker med ”fingeren på pulsen”. Modtaget af en begejstret seniorkreds ved Hærhjemmeværnsdistrikt København.
Marie Krarup mindede om, at vi først skal kunne forsvare os selv; og en opfordring til at værne om vor nationale egenart midt i al snakken om globalisering var godt placeret. Foredragsholderen befandt sig på en slags hjemmebane, idet hun sammesteds for år tilbage havde gennemgået uddannelsen til sprogofficer. Russisk kulturhistorie interesserede hende, og den nævnte uddannelse bidrog til en stilling som gymnasielærer med undervisning i samfundsfag, hvor også en beskæftigelse med Islam kom ind i billedet.
Krigene i Afghanistan og Irak har lært os meget, og næsten på egen krop har Marie Krarup haft krigens rædsler tæt inde på livet. Hendes egen søn ville til Helmand. Han tog derned og kom hjem igen, men den periode var et helvede at gennemleve for moderen. Blomster bliver fortsat lagt ved monumentet i Kastellet, for sønnens bedste ven faldt i krigen.
USA er den gode supermagt at læne sig op af, og det er, hvad vores del at verden har brug for. Hjemmeværnets forhold ligger Dansk Folkeparti meget på sinde, men bestræbelserne på at give det samlede forsvar et løft, indeholder desværre mere ord end handling. Fra Hjemmeværnets side skal man nok ikke forvente sig så meget, mente Marie Krarup, når forhandlingerne går i gang.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224