Topbanner

Nyhed

To centimeter fra den totale katastrofe…….

HDKBH har støttet det samlede beredskab i forbindelse med stormfloden 4. – 5. januar 2017.
Klokken 12:00 blev jeg som vagthavende kaldt ind i Den Lokale Beredskabsstab (LBS).

06-01-2017
LBS er en samling af repræsentanter fra det samlede beredskab, (Politi, Brand, ambulanceberedskabet, HOFOR, DSB, Movia, Bane Danmark, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen o.s.v)​
Efter en briefing omkring situationen blev HJV forespurgt om støtte med to GRP til fyldning af sandsække ved Hollænderhallen i Dragør. Jeg indsætter vores vagthavende kompagni som i denne måned er POHVK AMG. De samler hurtigt to GRP, som indsættes til støtte for Beredskabsstyrelsen til bl.a. fyldning af sandsække. 
I LBSén kan vi følge prognoserne for den forhøjede vandstand bl.a. i Dragør. Klokken 1400 kan vi se i prognoserne at vandstanden, klokken 16:30 vil stige til 1, 38 meter over normal vandstand i Dragør. I LBSén findes et visualiseringsprogram som viser hvilke områder der med vandstanden 1,38 meter over normalvandstanden bliver oversvømmet ved et eventuelt digebrud. Det viser sig at det er 1/3 del af den sydvestlige del af Amager helt op til motorvejen ved Bella Centret, der vil blive oversvømmet. På baggrund af det, anmoder politiet HJV om opbygning en reservestyrke på 100 soldater, fra henholdsvis HDKBH og HDKVE. Styrken placeres på Svanemøllens Kaserne og styres af HDKBH frivillige STAB. Reservestyrken skal kunne indsættes til evakuering af borgere i de oversvømmede områder, evakuering af plejehjem, patruljering med vores køretøjer sammen med politiet, afspærring o.s.v. 
HJV anmodes også om assistance med to terrængående køretøjer til ambulancekørsel i de oversvømmede områder. Disse to køretøjer, med kørere, placeres på Falck stationen, Løjtegårdsvej på Amager. 
Beredskabsstyrelser en samtidig i gang med etablering af 500 m ”Water tubes” ved Kongelundsskoven da en del af dæmningen ikke er færdig.
I samme periode som opbygningen af reserven anmodes om soldater til støtte i Vigerslevparken da åen løber over sine bredder. Endvidere indsættes der afspærringsposter henholdsvis i Dragør by, Sydvestpynten for at holde nysgerrige væk fra vandmasserne. Der etableres en afspærringspost ved Knippels bro, da vejbanen under broen er oversvømmet. 
Der blev også indsat tre GRP i Hvidovre Havn til afspærring og støtte for Beredskabsstyrelsen. Denne opgave sluttede klokken 0400 torsdag morgen.
HJV meddeler at reservestyrken er klar.
Alle holder vejret frem til 1630 og det viser sig at vi er to centimeter fra den totale katastrofe. Vandstanden når 1.36 meter over normal vandstand, altså to centimeter fra at digerne, samt den udlagte water tubes i den sydlige del af Amager overskylles.
Man vælger at flytte 50 soldater til Politiets træningscenter på Artillerivej for at formindske køretiden frem til indsatsområderne.
Alle i beredskabet havde ro i maven i hele processen, fordi HJV havde opbygget den store reservestyrke nemlig ca. 100 soldater på SVM og 50 soldater på Artillerivej, klar til indsættelse. Da vandet begyndte at trække sig tilbage, begyndte vi at hjemsende den store reservestyrke.
Det kan godt være at nogen af jer, der ventede henholdsvis på SVM og Artillerivej følte at det var spild af tid, bare at vente og ikke blive brugt. Men i skal vide det var en fantastisk sikkerhed for det samlede beredskab at vide der står en kæmpe ressource til indsættelse på ganske kort tid. Den totale katastrofe skete heldigvis ikke.
Jeg skal hermed viderebringe den største tak fra det samlede beredskab for jeres fantastiske støtte. 
Endnu engang TAK.
Hovedstadens Beredskab har oplagt en artikkel hvor de bl.a. takker hjemmeværnet for vores støtte.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224