Topbanner

Nyhed

Vi søger en erfaren og energisk Operationsofficer!

Har du mod på en særlig spændende stabsfunktion, hvor der stilles store krav til operativ viden og erfaring, så har vi en ledig funktion som ”tung” Operationsofficer i den frivillige distriktsstab ved Hærhjemmeværnsdistrikt København.
Læs mere her!

14-06-2016
af KN Lars Christiansen
 
​Hærhjemmeværnsdistriktet København har en ledig funktion som Operationsofficer i den 19 mands store frivillige stab og søger efter en særdeles erfaren officer med en tung operativ baggrund, der som frivilligt medlem af hjemmeværnet vil gøre en forskel.
 
Den frivillige stab, som er krumtappen i Distriktets føringsinstallationer, er i rivende udvikling i kraft af mange nye opgaver i landets hovedstad, hvor hjemmeværnets høje parathed dagligt udfordres og er særdeles værdsat af vores samarbejdspartnere.
 
Til Distriktets Planlægningscenter søger vi nu en erfaren Operationsofficer, der som leder af planlægningscentret bliver ansvarlig for stabens planlægningsopgaver og befalingsudfærdigelse, når centret er aktiveret.
 

Om os

Den frivillige stab består af i alt 19 frivillige stabsofficerer (kaptajner, premierløjtnanter og løjtnanter) og indgår i distriktets udvidede stab. Den frivillige stab støtter distriktet i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af enhedsuddannelse på distrikts- og underafdelings-niveau samt føring af underlagte/sammenstykkede enheder i fredsindsættelse, krise og krig. Den frivillige stab er administrativt underlagt stabskompagniet, men refererer operativt til distriktets stabschef.

 
Stabsofficererne i den frivillige stab har primært til opgave at bemande føringsinstallationerne på distriktets kommandostation (KSN), i tæt samarbejde med stabskompagniets stabsdeling. Distriktets føringsinstallationer består dels af planlægningscentret, hvor ti frivillige stabsofficerer varetager større planlægningsopgaver og dels af situationscentret, hvor otte frivillige stabsofficerer fordelt på to vagthold gør tjeneste når situationscentret er aktiveret.
 
Situationscentret (SITC) er distriktets hjerte og skal kunne være aktiveret 24 timer i døgnet, på ubestemt tid. SITC består derfor af flere vagthold, der i en vagtturnus støtter distriktets vagthavende officer. SITC moniterer løbende situationen og varetager distriktets føring i forbindelse med distriktets igangværende operationer.
 
Planlægningscentret (PLANC) har til opgave at udarbejde Distriktets operative planer og arbejder på højtryk fra distriktet modtager foresattes befaling til distriktschefen kan udgive distriktets operationsbefaling. Dette skal almindeligvis kunne gøres på maksimalt seks timer for en kompetent og trænet stab. PLANC er således primært aktiveret i situationer med omfattende planlægningsopgaver, men opstiller også tredje vagthold til situationscentret ved langvarige indsættelser og afgiver stabsofficerer til udskillelse af Distriktets fremskudte kommandostation.
 

Vi søger

Med reference til chefen for den frivillige stab søger vi en Operationsofficer med operativ erfaring på Kompagnichef-niveau. Du kan have oparbejdet denne erfaring som meget energisk og lærings-aktiv operativ fører i hjemmeværnet. Alternativt kan du også have en baggrund som tidligere fast officer i Forsvaret eller fra en rådighedsstilling i Forsvarets Reserve.
 
Helt centralt er det at, du er særdeles fagligt velfunderet inden for det operative område og du har en rigtig god forståelse for den helhed, du vil indgå i. Vi forventer at du er energisk, fleksibel og dedikeret, samt at du har en stor grad af selvstændighed, initiativ og ansvarsfølelse.
 

Du tilbydes

Du bliver en del af en stab i et Hærhjemmeværnsdistrikt med en meget høj parathed og som altid er klar til at levere til de mange udfordringer og store opgaver som tilstedeværelsen i København medfører. Distriktets flagposition er beliggende på Svanemøllens Kaserne, hvor distriktets kommandostation som udgangspunkt er placeret.
 
Vi er lige nu femten engagerede og dygtige frivillige hjemmeværnsofficerer med en utrolig bred erfaring fra både det civile liv og fra mange forskellige funktionsveje i hjemmeværnet og tidligere tjeneste i forsvaret. Udviklingen i hjemmeværnets opgaver betyder at uddannelse i stabsprocedurer og træning i stabsarbejde fylder meget lige nu. Du tilbydes at blive en central person i denne udvikling, hvor du vil få stor indflydelse på fremdriften i arbejdet.
 

Det forventes

I et stillingsopslag som dette, kan man ønske sig meget, men det vigtigste i dette opslag er, at du har lyst, tid og ressourcer til at indgå i en stab med en meget stor parathed, der gør, at vi ”næsten” altid kan samle et funktionsdueligt situationscenter på under en time.
Helt afgørende er, at du skal have flair for og føle dig godt tilpas med analyse- og metodearbejde samt udfærdigelse af de helt store skriftlige opgaver og generelt er god til at kommunikerer skriftligt. Anvendelse at moderne IT er og bliver i stadig stigende grad et vilkår for stabsarbejdet, hvorfor du bevæger dig rutineret rundt i det digitale univers.
 
Du har det godt med at være rolig og robust i orkanens øje og er villig til at tage både funktionsrelateret og gradsrelateret uddannelse indenfor en rimelig tidshorisont, samt i øvrigt deltage i de opgaver der løbende stilles til den frivillige stab og til dig som stabsofficer specifikt. Sideløbende deltager du blandt andet i uddannelse ved Regionen m.fl., ligesom i løbende studieperioder og taktisk træning.  
 
Din personlighed er imidlertid altafgørende og du kan lide at dele ud af erfaringer og viden. Dit engagement og vilje til at skabe resultater, kombineret med egenskaber som gennemslagskraft, overblik og vedholdenhed, er afgørende forudsætninger for din succes og ellers er et højt og smittende humør, ligesom gode kommunikations- og samarbejdsegenskaber uundværlige egenskaber. Dertil er du altid et godt forbillede for øvrige officerer, befalingsmænd og soldater, og der stilles derfor krav til din personlige fremtoning samt din fysiske og psykiske robusthed.
 
Har dette fanget din opmærksomhed og vil du hører mere, skal du være velkommen til at kontakte os for en nærmere snak.
 
Lars Christiansen
Kaptajn / Chef for den frivillige stab
 
Tlf.: +45 4074 4103

Fakta

Hærhjemmeværnsdistrikt København og Stabskompagniet har domicil på Svanemøllens Kaserne, København Ø

Hvis du vil vide mere

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224