Topbanner

Nyhed

​Den frivillige stab, som er krumtappen på Distriktet Københavns kommandostation, søger flere friske kræfter i kraft af mange nye opgaver i landets hovedstad, hvor hjemmeværnets høje parathed dagligt udfordres og er særdeles værdsat af vores samarbejdspartnere.

Vi søger en erfaren og energisk Operationsofficer til Situationscentret i København!

Har du mod på en særlig stabsfunktion i hjemmeværnet, hvor der stilles store krav til operativ viden og erfaring, samarbejde samt fleksibilitet, så har vi en ledig funktion som ”tung” Operationsofficer ved Hærhjemmeværnsdistrikt København.

25-09-2016

af KN L. Christiansen

​Hærhjemmeværnsdistriktet København har en ledig funktion som Operationsofficer i den 19 mands store frivillige stab og søger efter en særdeles erfaren officer med en tung operativ baggrund, der som frivilligt medlem af hjemmeværnet vil gøre en forskel.
 
Den frivillige stab, som er krumtappen i Distriktets føringsinstallationer, er i kraft af mange nye opgaver i landets hovedstad, hvor hjemmeværnets høje parathed dagligt udfordres, i gang med at udvikle staben mod en langt højere parathed og ikke mindst, en højere robusthed.
 
Til Distriktets Situationscenter søger vi nu en yderst erfaren Operationsofficer, der som distriktets VO (vagthavende officer) i Situationscentret, bliver ansvarlig ud over det sædvanlige, når centret er aktiveret. Du vil til dagligt varetage funktionen som leder af dit vagthold, som tælles stabspersonel fra både den frivillige stab og stabskompagniets stabsdeling.
 

Om os

Den frivillige stab består af i alt 19 frivillige stabsofficerer (kaptajner, premierløjtnanter og løjtnanter) og indgår i distriktets udvidede stab. Den frivillige stab støtter distriktet i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af enhedsuddannelse på distrikts- og underafdelings-niveau samt føring af underlagte/sammenstykkede enheder i fredsindsættelse, krise og krig. Den frivillige stab er administrativt underlagt stabskompagniet, men refererer operativt til distriktets stabschef.
 
Stabsofficererne i den frivillige stab har primært til opgave at bemande føringsinstallationerne på distriktets kommandostation (KSN), i tæt samarbejde med stabskompagniets stabsdeling. Distriktets føringsinstallationer består dels af planlægningscentret, hvor ti frivillige stabsofficerer varetager større planlægningsopgaver og dels af situationscentret, hvor otte frivillige stabsofficerer fordelt på to vagthold gør tjeneste når situationscentret er aktiveret.
 
Situationscentret (SITC) er distriktets hjerte og skal kunne være aktiveret 24 timer i døgnet, på ubestemt tid. SITC består derfor af flere vagthold, der i en vagtturnus løbende moniterer situationen og varetager distriktets føring i forbindelse med distriktets igangværende operationer.
 
Planlægningscentret (PLANC) har til opgave at udarbejde Distriktets operative planer og arbejder på højtryk fra distriktet modtager foresattes befaling til distriktschefen kan udgive distriktets operationsbefaling. PLANC er således primært aktiveret i situationer med omfattende planlægningsopgaver, men opstiller også tredje vagthold til situationscentret ved langvarige indsættelser og afgiver stabsofficerer til udskillelse af den fremskudte kommandostation (FRKSN).
 

Vi søger

Med reference til chefen for den frivillige stab søger vi en Operationsofficer med stor operativ erfaring på KC-niveau og med megen erfaring med hjemmeværnet. Du kan have oparbejdet denne erfaring som meget energisk og aktiv operativ fører i hjemmeværnet. Alternativt kan du have en baggrund som tidligere fast officer i Forsvaret eller Forsvarets Reserve, men stadig med et betydeligt kendskab til hjemmeværnet. I funktionen skal du kunne balancere imellem en række forskellige hensyn, der alt efter Distriktets dagsform og opgaven vægter forskelligt.
 
 
 
Helt centralt er det at, du er særdeles fagligt velfunderet inden for det operative område og du har en rigtig god forståelse for den helhed, du vil indgå i. Vi forventer at du er energisk, fleksibel og dedikeret, samt at du har en stor grad af selvstændighed, initiativ og ansvarsfølelse. Dertil er det af stor betydning, at du personligt har en høj beredskabsparathed, idet at SITC ved en skarp alarmering, til enhver tid, skal kunne bemandes af minimum fire kompetente stabsofficerer, fra den 19 mands store frivillige stab på rimelig kort tid (1-2 timer).
 

Du tilbydes

Du bliver en del af en stab i et Hærhjemmeværnsdistrikt med en meget høj parathed og som altid er klar til at levere til de mange udfordringer og store opgaver som tilstedeværelsen i København medfører. Distriktets flagposition er beliggende på Svanemøllens Kaserne, hvor distriktets kommandostation som udgangspunkt er placeret.
 
Vi er lige nu 17 engagerede og dygtige hjemmeværnsofficerer med en utrolig bred erfaring fra både det civile liv og fra mange forskellige funktionsveje i hjemmeværnet. Udviklingen i hjemmeværnets opgaver betyder at uddannelse i stabsprocedurer og træning i stabsarbejde fylder meget lige nu. Du tilbydes at blive en helt central person i denne udvikling, hvor du vil få stor indflydelse på fremdriften i arbejdet.
 

Det forventes

I et stillingsopslag som dette, kan man ønske sig meget, men det vigtigste i dette opslag er, at du har lyst, tid og ressourcer til at indgå i en stab med en meget stor parathed, der gør, at vi ”næsten” altid kan samle et funktionsdueligt situationscenter på under en time. Helt afgørende er, at du skal have flair for og føle dig godt tilpas med analyse- og metodearbejde samt udfærdigelse af de helt store skriftlige opgaver og generelt er god til at kommunikerer skriftligt. Anvendelse at moderne IT er og bliver i stadig stigende grad et vilkår for stabsarbejdet, hvorfor du bevæger dig rutineret rundt i det digitale univers.
 
Du har det godt med at være rolig og robust i orkanens øje og er villig til at tage både funktionsrelateret og gradsrelateret uddannelse indenfor en rimelig tidshorisont, samt i øvrigt deltage i de opgaver der løbende stilles til den frivillige stab og til dig som stabsofficer specifikt. Sideløbende deltager du blandt andet i uddannelse ved Regionen m.fl., ligesom i løbende studieperioder og taktisk træning. Stabsofficerer i den frivillige stab skal kunne opnå og fastholde sikkerhedsgodkendelse til Hemmeligt.
 
Din personlighed er imidlertid altafgørende og du kan lide at dele ud af erfaringer og viden. Dit engagement og vilje til at skabe resultater, kombineret med egenskaber som gennemslagskraft, overblik og vedholdenhed, er afgørende forudsætninger for din succes og ellers er et højt og smittende humør, ligesom gode kommunikations- og samarbejdsegenskaber uundværlige egenskaber. Dertil er du altid et godt forbillede for øvrige officerer, befalingsmænd og soldater, og der stilles derfor krav til din personlige fremtoning samt din fysiske og psykiske robusthed.
 
Har dette fanget din opmærksomhed og vil du hører mere, skal du være velkommen til at kontakte os for en nærmere snak.
 
Lars Christiansen
Kaptajn / Chef for den frivillige stab
 
Tlf.: +45 4074 4103

Fakta

Hærhjemmeværnsdistrikt København og Stabskompagniet har domicil på Svanemøllens Kaserne, København Ø

Hvis du vil vide mere

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224