Topbanner

Nyhed

Cheftime med distriktschef, major Ole Jørgensen
​Cheftime med distriktschef, Major Ole Jørgensen

BM seminarer

Befalingsmandsseminar for kompagnier ved Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland.

07-02-2016

Af Lars Kruse, Kontaktofficer HVK KDO-Køge
Billeder: Gert Hake Johansson, IT-befalingsmand HVK KDO-Køge

Hjemmeværnskompagni KDO-Køge, Hjemmeværnskompagni Kalundborg samt Hjemmeværnskompagni Stevns - sidstnævnte sammen med Politikompagni Køge har i weekenden 5.- 7. FEB 2016 afholdt befalingsmandsseminar på Høveltegård.

Hvert kompagni havde sit eget program, men der var også fælles samlinger. Det drejede sig om cheftime med Major Ole Jørgensen, samt undervisning i et meget aktuelle emne, nemlig rekruttering og fastholdelse.
Alle fremmødte befalingsmænd viste engagement og interesse for de behandlede emner og kan se tilbage på et seminar med mange indtryk og gode oplevelser.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224