Topbanner

Nyhed

Meget farligt vejr

Hærhjemmeværnsditrikt Midt- og Vestsjælland støttede Køge Kommune under den voldsomme vandstandsstigning i forgårs.

06-01-2017
Af premierløjtnant Andreas Skovgaard Nielsen, Operations- og uddannelsesofficer
Onsdag den 4. januar meldte DMI om ”meget farligt vejr”.  Det betød risiko for en meget stor vandstandsstigning i forhold til normalniveauet. Dette resulterede blandt andet i, at Køge og Rødvig havne blev oversvømmet, ligesom flere private boliger i de berørte områder var truet af oversvømmelse.
Som led i forebyggelsen mod over-svømmelse benyttes blandt andet sandsække. For at hjælpe borgerne i de mest truede områder tilbød Køge Kommune, at disse kunne hente gratis sand og sandsække på P-pladsen ved Blegdammen nær Køge Å. Det var imidlertid kommunens bekymring, at det trafikmæssigt ville blive temmelig uoverskueligt med det antal borgere, man forventede ville køre til pladsen.  Kommunen anmodede derfor politiet om hjælp fra det stedlige politihjemmeværnskompagni til at regulere trafikken, mens uddelingen af sandsække foregik.
Der var over hele perioden i alt indsat otte mand i den forbindelse, og de fik hurtigt rigeligt at se til, da alle ville sikre sig sandsække til sikring af deres bolig.
Det viste sig dog hurtigt, at antallet af hjælpende hænder til at fylde sandsække på ingen måde var tilstrækkeligt. Kommunen kontaktede derfor på ny politiet, og bad om støtte fra Hjemmeværnet. Den hjælp fik de fra Hjemmeværnskompagni Stevns, idet der i alt var indsat otte mand herfra.

Der skal fra distriktets side lyde en kæmpe tak for hjælpen, og gives et enormt skulderklap til de frivillige, som var indsat. Jeg fik som distriktets vagthavende en tilbagemelding fra den beredskabsansvarlige person i Køge Kommune, der var yderst tilfreds med hjemmeværnssoldaternes indsats. I modtog en kæmpe ros. Og direkte citeret sagde kommunens kontaktperson at ”vi kunne ikke have klaret det uden dem”. 

 

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224