Topbanner

Nyhed

Lodsejerne i City Syd glæder sig til øvelse Kontant Afregning
Butikschefer i City Syd glæder sig til øvelse Kontant Afregning

Lodsejerne støtter op om øvelse

Nordjyske hjemmeværnssoldater indsættes fredag 22. og lørdag 23. september i et tænkt scenarie, hvor der foreligger en trussel om et eventuelt muligt terroranslag i den sydlige del af Aalborg.

01-09-2017

​Tekst og foto: Informationsofficer Hans Michael Christiansen

- Der bliver tale om en militær øvelse i civilt terræn, hvor vi sætter fokus på at sikre City Syd-området inklusive Storcentret, Shoppen, Bauhaus og IKEA. Hjemmeværnets opgave er at være tilstede, observere, afsøge og sikre at City Syd kan fastholde den daglige drift under en tænkt ikke effektueret trussel, fortæller oberstløjtnant Jan Johansen, chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland.


Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland har holdt flere møder med butiksejerne/-lederne i Aalborg City Syd for at aftale detaljer omkring øvelsen. 

Hjemmeværnet skal øve synlig militær opgaveløsning i civilt terræn, hvor der er mange mennesker.
 
- Man skal således forvente, at der løses en opgave i dyb fred, men med en latent terrortrussel, og det er jo helt reelt med alt det der sker rundt om os. Vi skal sikre, at dagligdagen i City Syd kan forløbe så uforstyrret som ved vores mellemkomst. Til selve opgaveløsningen medbringer vi våben og egenbeskyttelsesforanstaltninger ene og alene for at kunne passe på os selv. Ikke fordi vi skal ud og skyde, angribe, forsvare osv., men vi skal løse en i fredstids militær opgave, forklarer Jan Johansen.
 
- Alle øvelsesdeltagere vil være i en dansk kendt militæruniform – dem vi har udleveret i Hjemmeværnet. Hvis man er moment, modstander eller anden deltager i øvelsen, vil det foregå i uniform med en tydelig afmærkning. Der kan forekomme civile køretøjer, men de vil være tydelig afmærket, så det klart fremgår at de deltager i øvelsen. Militærkøretøjer med sorte nummerplader indgår også.
 
- Kort sagt skal øvelsen ses og opleves som en hverdag, hvor blandt andet jeg kommer rundt som til en hver anden indsættelse og tilser enhederne. Jeg vil være iført min dagligdagsuniform formentligt uden nogen særlig afmærkning - det er jo hverdagen, fortæller distriktschefen.
 
Øvelsen gennemføres i City Syd i Aalborg
Øvelsen indledes fredag 22. september sidst på eftermiddagen med sammendragning af enheder fra det nordjyske Hærhjemmeværn til Aalborg-området, hvorefter der etableres overvågning af City Syd-området. Lørdag morgen rykker Hjemmeværnet for alvor ind i området, hvor soldaterne vil være synlige for kunderne i området.
I løbet af øvelsen vil der være aktiviteter flere steder i området, og der vil i enkelte tilfælde blive anvendt øvelsesammunition. Ved alle aktiviteter vil hjemmeværnet være tilstede med personel, der iført refleksveste kan og vil forklare om aktiviteterne.
Øvelsen gennemføres i et tæt samarbejde med butiksejerne og -cheferne i City Syd inklusive Storcentret, Shoppen, Bauhaus og IKEA, der stiller plads til rådighed for øvelsen.

Kaptajn Henrik Guldager
- Vi stiller også op med aktiviteter, der vil fortælle om Hjemmeværnet, vores materiel og uddannelse. Vores lokale nordjyske musikkorps vil give koncert flere steder i City Syd, ligesom hundeførere vil vise hundenes færdigheder. Vi møder desuden op med flere køretøjer og er klar til at fortælle, hvad de bruges til, forklarer kaptajn Henrik Guldager. Han er distriktets tovholder for øvelsen, herunder også koordinationen mellem hjemmeværnet og butikscheferne i City Syd-området.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224