Topbanner

Nyhed

Overrækkelse af commanders coin

Nytaarsparole 2015

Tirsdag d. 6. januar var nøglepersonel fra Hjemmeværnskompagnierne, samt fastansatte ved Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland inviteret til nytårsparole på Aalborgkaserner.

08-01-2015

Distriktschef Oberstløjtnant Jan Johansen, takkede alle for det store arbejde som var, præsteret på alle fronter i 2014. Hjemmeværnet havde vist sit behov ved, b.la.  Indsættelser til støtte for politi og samfundet. Der tænkes på indsættelser i forbindelse med vejrlig, gerningssteder, trafikreguleringer m.m. Samt den store støtte, der blev leveret til det øvrige forsvar, både i indland som udlandet.

 

Jan Johansen kom også ind på det nye år, hvor vi allerede havde været indsat 11 gange i distriktet, b.la. Afspærringer ved fyrværkeri ulykker, afhentning af ulovligt fyrværkeri. I Totalforsvarsregionenes område 24 u-varslede indsættelser.

Distriktschef Jan Johansen sluttede med at overrække Commanders Coin, til Forsyningsbefalingsmand Bent Harding Møller. Bent har bestridt den samme funktion i Hjemmeværnskompagni Aggersund igennem 40 år, han har været medlem af Hjemmeværnet i 52 år.

Distriktschef Jan Johansen
 

 

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224