Topbanner

Om Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland opstiller, uddanner og indsætter enheder af Hærhjemmeværnet.
 
Vi er i alt godt 900 aktive medlemmer der løser opgaver for Totalforsvaret. Vi har et højt beredskab og kan inden for én time indsætte en deling til støtte for bl.a. politiet og forsvaret ved bevogtnings-, overvågnings, trafikregulering og mandskabskrævende opgaver.
 
Til løsning af de stillede opgaver råder Distriktet over i alt 9 kompagnier og ét musikkorps:
 
Et Stabshjemmeværnskompagni
Et Infantarikompagni
Et Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni (SSR)
tre Hjemmeværnskompagnier
Tre Politihjemmeværnskompagnier
Et Musikkorps.
 
Distriktet har til huse på Kratbjerg i Fredensborg og er en del af Totalforsvarsregion Sjælland.
 
Kontakt Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland for nærmere information
 
 
 
Om Hjemmeværnet generelt
Hjemmeværnet er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
 
Hjemmeværnet støtter desuden de civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.
 
Vores mission
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

Vores vision
 
  • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
  • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
  • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres
 
Om Hærhjemmeværnet
 
Hærhjemmeværnet er opdelt i Totalforsvarsregioner, som dækker Danmark geografisk. Et antal Hjemmeværnsdistrikter tager sig af den daglige styring og forvaltning af Hærhjemmeværnets frivillige kompagnier.
 
Hærhjemmeværnet har mange forskellige opgaver. Virksomhedshjemmeværnet og Politihjemmeværnet er en aktiv del af Hærhjemmeværnet, som også tæller den særlige enhed Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni (SSR).
 
Som frivillig i Hærhjemmeværnet, kan man eksempelvis specialisere sig i:
 
  • Patruljetjeneste
  • Rydning af fyrværkeri
  • Hundetjeneste
  • Afspærring og bevogtning
  • Bevogtning af jernbaner
  • Trafikregulering
  • Infanteri

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224