Topbanner

Nyhed

Job ved den dansk / tyske grænse?

Nu er det igen muligt at gennemføre politiets grænsekontroluddannelse

09-06-2017
I uge 36 (04 – 08. september 2017) gennemfører politiet grænsekontroluddannelse på Flyvestation Skrydstrup.
 
For at komme i betragtning til uddannelsen, er der nogle få optagelseskrav der skal være opfyldt:
·         Din underafdeling og dit distrikt skal vurdere, om du er kvalificeret til at indgå i styrken.
·         Du skal have bestået færdselsreguleringskursus.
·         Du skal kunne løbe 3.000 meter på max. 18 minutter. (Løbetesten gennemføres på færdselsreguleringskurset).
·         Du skal skrive under på en samtykkeerklæring og en tavshedserklæring (krav stillet af politiet).
 
Indstilling til gennemførelse af færdselsreguleringskursus og grænsekontroluddannelsen skal ske via dit distrikt.
 
Der afholdes 2 kurser i færdselsregulering, henholdsvis lørdag den 26. august og søndag den 27. august. kurset afholdes af Uddannelsescenter Fyn, Syd-og Sønderjylland. (Søgårdlejren, Søgård Hovvej 1, Søgård, 6200 Aabenraa). Kurset indeholder tjenestekendskab, færdselsteori, færdselsregulering, praktik og en kontroløvelse. Du skal bestå kurset, før du kan optages på uddannelsen. Har du allerede gennemført og bestået kursus i færdselsregulering, kan du nøjes med at gennemføre en 3.000 meter løbetest ved dit eget distrikt.
 

Vil du vide mere om uddannelsen og ansættelsesforholdene, så afholdes der informationsmøder, således:

29. juni 2017, ved Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland, Niels Finsensvej 4, 7100 Vejle kl. 1900 til 2100.
 
Tilmelding til informationsmøde via hjv.dk i linket til højre
 

Hvis du vil vide mere

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224