Topbanner

Nyhed

JOB VED DEN DANSK / TYSKE GRÆNSE?

Nu er det igen muligt at gennemfører politiets grænsekontrol uddannelse

13-06-2017
I uge 36 (04 – 08. september 2017) gennemfører politiet grænsekontrol uddannelse på Flyvestation Skrydstrup.
 
For at komme i betragtning til uddannelsen, er der nogle få optagelseskrav der skal være opfyldt og kravene er:
·         Din underafdeling og dit distrikt skal vurdere, at du er kvalificeret til at indgå i styrken.
·         Du skal have bestået færdselsreguleringskursus.
·         Du skal kunne løbe 3.000 meter på max. 18 minutter. (Løbetesten gennemføres på færdselsreguleringskurset).
·         Du skal skrive under på en samtykkeerklæring og en tavshedserklæring (krav stillet af politiet).
 
Indstilling til gennemførelse af færdselsreguleringskursus og grænsekontroluddannelsen skal ske via dit distrikt.
 
Der afholdes 2 kurser i færdselsregulering, henholdsvis lørdag den 26. august og søndag den 27. august. kurset afholdes af Uddannelsescenter Fyn, Syd-og Sønderjylland. (Søgårdlejren, Søgård Hovvej 1, Søgård, 6200 Aabenraa). Kurset indeholder tjenestekendskab, færdselsteori, færdselsregulering, praktik og en kontroløvelse. Du skal bestå kurset, før du kan optages på uddannelsen. Har du allerede gennemført og bestået kursus i færdselsregulering, kan du nøjes med at gennemføre en 3.000 meter løbetest ved dit eget distrikt.
 
Vil du vide mere om uddannelsen og ansættelsesforholdene, så afholdes der informationsmøder, således:
19. juni 2017, i bygning 8 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland, kl. 1900 til 2100. (Skive kaserne, Sønder Boulevard 15, 7800 Skive).
20. juni 2017, i AUD GYTH (Bygning N22) ved Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland, kl. 1900 til 2100. (Aalborg kaserne, Gl.Høvej 34, 9400 Nørresundby).
21. juni 2017, ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, kl. 1900 til 2100. (Vibelundvej 70, 5200 Odense V).
22. juni 2017, i pejsestuen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Syd-, og Sønderjylland, kl. 1900 til 2100. (Søgårdlejren, Søgård Hovvej 1, Søgård, 6200 Aabenraa).
27. juni 2017, ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland, kl. 1900 til 2100. (Holmstrupgårdvej 22, 8220 Brabrand).
29. juni 2017, ved Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland, kl. 1900 til 2100. (Niels Finsens Vej 4, 7100 Vejle).
Tilmelding til informationsmøde via hjv.dk senest dagen før mødet.
 
Hvis du eventuelt har spørgsmål, forud for et af informationsmøderne, er du velkommen til at kontakte Seniorsergent Finn Krogsris Højland, på mail: lrgnv-g7-04@mil.dk eller på tlf.: 2124 5011.
 

 Seneste nyheder

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224