Topbanner

Nyhed

Ændringer på opgave- og ansvarsfordeling på etablissementsområdet i Hjemmeværnet

Omstillingen af Hjemmeværnet betyder, at der ændres på ansvaret og opgavefordelingen i forhold til etablissementsområdet.

02-01-2018

For underafdelingerne er den væsentlige ændring, at underafdelingerne skal tage direkte kontakt til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i forhold til mindre driftsrelaterede opgaver. Ændringen betyder, at antallet af led reduceres i meldevejen. Og på den måde reducerer man potentielt forsinkende led undervejs i processen.

Hvis en underafdeling fx skal have udskiftet en defekt lås eller et smadret vindue, altså mindre driftsrelaterede opgaver på deres hjemmeværnsgård, skal de fremover henvende sig direkte til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse via e-mail og bede dem om at udbedre skaden. 

Det er ikke alle hjemmeværnssoldater fra underafdelingerne, der kan rapportere direkte til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Derfor er Landsdelsregionerne i samarbejde med distrikterne, Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet i gang med at udpege kontaktpersoner ved underafdelingerne. 

Proceduren om direkte henvendelse til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse sker som en løbende overgang. 

Efter 1. februar 2018 bliver der oprettet en portal Internettet, hvor udpegede kontaktpersoner kan rapportere de mindre driftsrelaterende opgaver. Når portalen er oprettet, vil der komme informationer om dette. 

Større vedligeholdelsesopgaver, ombygninger, nyt domicil mm. sker via kommandovejen, hvor landsdelsregionerne varetager dialogen med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
I linket kan du se, hvad mindre driftsrelaterende opgaver vedrører.

Læs mere: Dokument vedrørende mindre driftsrelaterede opgaver
Link_Mindre driftsrelaterede opgaver.pdf​

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224