Topbanner

Nyhed

​Bjarne Laustsen (S) giver posten som kommitteret videre til Søren Espersen (DF). Foto: Kevin Sigvartsen

Bjarne Laustsen takker af

Bjarne Laustsen har i dag sidste dag som kommitteret for Hjemmeværnet og sender herefter posten videre til Søren Espersen

31-10-2017

Af Thilde Lejre

De frivilliges mand og Hjemmeværnets ambassadør. Sådan beskrives Bjarne Lausten (S) af frivillige og ansatte i Hjemmeværnet. 

De seneste fire år har han været kommitteret for Hjemmeværnet og har dermed været bindeled mellem Hjemmeværnet, befolkningen og det politiske niveau. Samtidig har han haft til opgave at sikre den folkelige opbakning og rekrutteringen af nye frivillige til Hjemmeværnet. 

Bjarne Laustsen har arbejdet for at synliggøre Hjemmeværnet og de mange opgaver, Hjemmeværnet løser. Herudover har han også haft som mærkesag, at Flyverhjemmeværnet skulle have fly til at løse opgaver for Forsvaret og Politiet. Det blev til virkelighed i starten af 2016, hvor Hjemmeværnets to fly blev operative.

Respekt for frivillige

Der er ingen tvivl om, at Bjarne Laustsen har stor respekt for de frivilliges indsats, hvilket han understregede, da han formelt tog afsked med Hjemmeværnet i Hjemmeværnskommandoen.

”Det er de frivillige, der gør hele forskellen, og aldrig har så få gjort så meget for så mange,” slog han fast.

Chefen for Hjemmeværnet har også sat pris på samarbejdet med Bjarne Laustsen, selv om de kun nåede at arbejde sammen i tre måneder.

”Jeg er glad for den ærlige og dygtige sparring, jeg har fået som ny chef. Det har været godt for os, at vi har haft en stemme og en ambassadør i dig, Bjarne, og det er jeg ikke i tvivl om, at vi også har efter i dag,” sagde Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly, inden han takkede for den store indsats gennem de seneste fire år.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224