Topbanner

Nyhed

Business cases for omstilling af Hjemmeværnet i høring

Business casene for omstillingen af Hjemmeværnet er nu udsendt til kommentering i høringsgrupper, hvor repræsentanter fra det frivillige og ansatte personel har mulighed for at sætte præg på de enkelte projekter.

18-04-2016
Af Hjemmeværnskommandoens forligssekretariat
 
Arbejdet med omstillingen af Hjemmeværnets struktur er i gang og er netop gået ind i en ny fase, hvor repræsentanter for Hjemmeværnets frivillige og ansatte personel inddrages.
 
Udkastene til business cases for Hjemmeværnets omstilling er udsendt til kommentering i otte høringsgrupper. Kommenteringen vil skabe rammen for konsolideringsugen i begyndelsen af maj, hvor de vigtigste interessenter samles for at lave de endelige business cases for omstillingen.
 

Finpudsning følger

Med udkastet til business casene for Hjemmeværnets omstilling er der skabt et solidt grundlag for den videre konsolideringsproces. Udkastene er dog ingen facitliste, og der vil ske finpudsninger og justeringer, indtil den endelige implementeringsplan er godkendt af Forsvarsministeriet.
 
Udkastene til business casene følger i store træk indholdet af beslutningsoplægget for Hjemmeværnets omstilling og udvikling, som forligskredsen vedtog i begyndelsen af marts 2016.
 

Færdigt arbejde i juni

Høringsperioden udløber i slutningen af uge 16. I forlængelse heraf finder konsolideringsugen sted, hvor udkastene til business casene skal gennemarbejdes. Den endelige implementeringsplan og de færdige business cases indsendes til Forsvarsministeriet i begyndelsen af juni. Først efter godkendelsen i Forsvarsministeriet ligger planen for Hjemmeværnets fremtidige struktur endelig fast.
 

 Seneste nyheder

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224