Topbanner

Nyhed

​Fotoet er fra en s
amarbejdsøvelse i november 2015 med Grønlands Politi og Arktisk Kommando. Foto: Jette Elkjær, Arktisk Kommando

Hjemmeværnet deltager i stor rednings- og havmiljøøvelse i Grønland

350 øvelsesdeltagere, figuranter og planlæggere fra Hjemmeværnet, Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Politiet og de grønlandske myndigheder deltager i perioden 23. maj til 5. juni i den hidtil mest omfattende rednings- og miljøøvelse i Grønland.

23-05-2016

Af Irene W. Vester

Øvelse Grønland LIVEX 2016 er Rigsfællesskabets øvelse i Grønland, hvor formålet er at træne og styrke det grønlandske og danske katastrofeberedskabs evne til at koordinere og håndtere ekstraordinære hændelser. Øvelsen, der er den hidtil mest omfattende rednings- og miljøøvelse i Grønland, har fået støtte af ca. 100 danske hjemmeværnssoldater som under øvelsen skal spille sårede og strandede passagerer, der skal reddes. Udover de danske hjemmeværnssoldater, deltager også omkring 100 grønlændere som figuranter.

Ulykken sker
Øvelsen begynder lørdag den 28. maj, hvor to skibe kolliderer i havet ud for Nuuk. De følgende fire dage vil de ansvarlige grønlandske myndigheder, Grønlands Politi og Arktisk Kommando arbejde tæt sammen for at redde sårede, strandede og truede passagerer samt besætningerne på de to skibe. De omkring 200 evakuerede skal registreres og hjælpes ud af området. Pårørende, myndigheder og medier fra adskillige lande skal underrettes og en truende miljøkatastrofe skal afværges og håndteres.
 
Øvelse ved Kangerlussuaq
Sideløbende med øvelse Grønland LIVEX 2016 gennemfører hæren en øvelse ved Kangerlussuaq. Her vil godt 140 soldater fra 1. og 2. Brigade slå lejr i et område udenfor byen. Formålet med denne øvelse er at afprøve soldaterfærdigheder og udstyr i det arktiske terræn, så de vil kunne indgå i en Arktisk Beredskabsstyrke.
 
Til pressen
Pressen er velkommen til at dække øvelsen i Nuuk i hele perioden. Den 29.maj vil centrale personer ved grønlandske og danske myndigheder og virksomheder sammen med inviterede fra lande i Arktisk Råd besøge øvelsen, og der vil være lejlighed til interviews.
 
På DV-dagen den 29. maj vil det være muligt for et begrænset antal presse-repræsentanter at sejle tæt på aktiviteterne til søs.  Desuden vil Forsvarschefen og andre chefer fra forsvarets øverste ledelse være i Nuuk under dele af øvelsen.  
 
Det er muligt at rekvirere pressemateriale under øvelse Grønland LIVEX 2016 ved at kontakte VFK-L-KOM03@mil.dk
 
For information om øvelsen samt pressekontakt under øvelsen: 
Værnsfælles Forsvarskommando: Lars Bøgh Vinther, tlf. +45 5159 0741  
Forud for øvelsen kan følgende personer kontaktes:
Grønlands Selvstyre, Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet: Departementschef Mette Skarregaard Pedersen, tlf. +299 34 50 00
Grønlands Politi: Kommunikations- og Presserådgiver Henrik Madsen, tlf. +299 53 14 48
Arktisk Kommando: Presse- og Kommunikationsrådgiver Jette Elkjær, Arktisk Kommando, tlf. +299 52 11 28
 
For information om Hjemmeværnets bidrag til øvelsen, kontakt da venligst Informationschef Rune Kronenberg, tlf. +45 72 42 16 05
 

Fakta

Nærmere detaljer om øvelsen kan findes på nedenstående links. Under øvelsen dokumenteres begivenhederne løbende med fotos, video og artikler på Forsvarets sociale og offentlige medier.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224