Topbanner

Nyhed

​Hjemmeværnets frivillige bidrog med mere end 2,6 mio. frivillige timer i 2016 til støtte for blandt andet Forsvaret, Politiet, Beredskabet og Skat. Foto: Christian Sundsdal

Millioner af frivillige timer til støtte for forsvar og samfund

Igen i år har de frivillige i Hjemmeværnet løst opgaver til lands, vands og også i luften.  Det, og meget andet, kan du læse i årsberetningen for 2016.

14-03-2017


Af Hjemmeværnskommandoen

2016 blev endnu et rekordår for Hjemmeværnet, hvor Hjemmeværnets frivillige bidrog med mere end 2,6 mio. frivillige timer i 2016 til støtte for blandt andet Forsvaret, Politiet, Beredskabet og Skat. Det fremgår af Hjemmeværnets årsberetning for 2016, som netop er offentliggjort.

Hjemmeværnets omkring 15.500 medlemmer i den aktive styrke viste igen i 2016 en ekstraordinær vilje til at gøre en forskel for danskerne, og bidrog med ca. 134.000 timer flere end i 2015. Tallet gælder for timer leveret af både Hærhjemmeværnet, Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet. 

Flest timer til Forsvaret

Det er særligt Forsvaret og Politiet, som nyder godt af støttetimerne fra Hjemmeværnets frivillige. Omkring 163.000 timer er gået til at støtte Forsvaret, mens Politiet har fået støtte fra Hjemmeværnet i omkring 127.000 timer sidste år.

Hjemmeværnet har også i 2016 haft fokus på at sikre sit fundament ved både at løfte uddannelsesniveauet blandt medlemmerne og sikre en passende tilgang af nye dygtige, frivillige soldater.

Antallet af nye medlemmer i alderen 18-34 år var 806 i 2016, svarende til omkring to tredjedele af de nye medlemmer, da det samlede antal nye kontrakter var 1.197. Samtidigt udgjorde kvinder knap 22 % af de nye medlemmer, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år andel på 20 %.

Læs hele Hjemmeværnets Årsberetning 2015 her, hvor du også kan finde beretningerne for alle øvrige områder under Forsvarsministeriet.


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224