Topbanner

Nyhed

​I gennemsnit bruger de frivillige i den aktive styrke i Hjemmeværnet 21 timer om måneden på hjemmeværnstjeneste. Det er tre timer mere end i 2007.

Hjemmeværnets frivillige yder flere timer end tidligere

De frivillige soldater i Hjemmeværnet bruger flere timer på tjenesten i Hjemmeværnet, end de gjorde for 10 år siden. Det kommer Forsvaret og det danske samfund til gavn

10-03-2017

Af Thilde Lejre og Kristian Lykkestrand

Når et fragtskib er sprunget læk ud for Fyn, der skal lægges sandsække ud for at stoppe oversvømmelser, eller Forsvaret har brug for soldater til bevogtning i ind- og udlandet, er Hjemmeværnet til stede for at støtte samfundet og Forsvaret.

Og støtten fra Hjemmeværnets frivillige er efterspurgt, for de frivillige bruger flere timer på hjemmeværnstjeneste, end de gjorde i 2007 – til gavn for samfundet og Forsvaret.

I gennemsnit bruger de frivillige i den aktive styrke i Hjemmeværnet 21 timer om måneden på hjemmeværnstjeneste, og det er tre timer mere end i 2007. Det viser en netop offentliggjort undersøgelse af Hjemmeværnets frivillige, som er udarbejdet af Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI).

”Hjemmeværnet består af motiverede og kompetente frivillige, som stiller op til støtte for Forsvaret og samfundet, fordi de gerne vil gøre en forskel. Det er naturligt, at de militære opgaver ligger øverst på listen over motivationsfaktorer, da Hjemmeværnet er en militær organisation. Det er rigtig positivt og glædeligt, at så mange frivillige ønsker at bakke op om Hjemmeværnet og stiller op, når der er brug for dem. Og der er bestemt brug for dem, som vi blandt andet har oplevet med grænsekontrol og ved storme og oversvømmelser,” siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Millioner af støttetimer

Hjemmeværnets frivillige brugte i 2016 samlet set mere end 2,6 mio. frivillige timer til støtte for samfundet og Forsvaret. Og undersøgelsen peger på, at hver fjerde frivillige i Hjemmeværnet ønsker at bruge endnu flere frivillige timer i Hjemmeværnet på at støtte samfundet og Forsvaret.

De frivillige soldaters motivation for at bruge deres fritid i Hjemmeværnet er hovedsagligt det militære forsvar af Danmark og løsningen af vigtige opgaver for samfundet.

”Det danske samfund nyder godt af den store beredskabsvillighed, som Hjemmeværnets frivillige gang på gang udviser. Det er netop, fordi Hjemmeværnet er en militær organisation, at de frivillige soldater gang på gang stiller op, uanset om opgaven er eftersøgning af forsvundne personer, natur- og miljøkatastrofer eller støtte til Forsvarets uddannelse og missioner."

"Vi skylder derfor de mange tusinde frivillige anerkendelse for deres engagement, men også de bedst mulige vilkår at løse deres opgaver under. Vi skal huske på, at Hjemmeværnets frivillige gang på gang løser opgaver for Forsvaret og samfundet helt frivilligt. Hvis de ikke har tidssvarende materiel til rådighed, har ressourcer til at uddanne sig og vedligeholde dette, samt kan gives en netop tilstrækkelig kompensation, når der er brug for det, får vi svært ved at holde på de frivillige og tiltrække nye.  Derfor bør der sættes ressourcer af til Hjemmeværnet, så vi blandt andet kan forny materiel i takt med, at det bliver slidt ned," udtaler generalmajor Finn Winkler, som er chef for Hjemmeværnet.

Respekt for Hjemmeværnet

De knap 46.000 mænd og kvinder, som er frivillige i Hjemmeværnet oplever, at Hjemmeværnet som institution er respekteret i det danske samfund. Samtidig mener fire ud af fem af de frivillige, at opfattelsen af Hjemmeværnet er forbedret, siden man i 2006 begyndte at udsende soldater fra Hjemmeværnet i internationale operationer.

Denne opfattelse er i tråd med den danske befolknings svar i den årlige undersøgelse om danskernes holdninger til Hjemmeværnet, som Danmarks Statistik har udarbejdet.
Undersøgelsen viser den største opbakning fra danskerne i de 12 år, undersøgelsen er blevet gennemført.

Mens 4 ud af 10 danskere i 2004 fandt støtten til militære opgaver vigtig, gør det sig i 2016 gældende for 9 ud af 10 danskere. Også 9 ud af 10 mener, at Hjemmeværnets støtte til Beredskabet er vigtig, mens mere end 9 ud af 10 mener, at Hjemmeværnets støtte til Politiet er vigtig.

”Hjemmeværnets omdømme har rykket sig i en positiv retning over de seneste 12 år. Det er meget positivt for de frivillige at opleve, at der er stor anerkendelse og respekt omkring Hjemmeværnet og alle de opgaver, som de gang på gang leverer i deres fritid. For det er rigtig mange frivillige timer, der bliver leveret i mange forskellige sammenhænge, og samlet set løber det op på mere end 2,6 mio. frivillige mandetimer. Det er der god grund til at vise respekt overfor,” udtaler Bjarne Laustsen (S), som er kommitteret for Hjemmeværnet.

Undersøgelsen viser desuden, at de frivillige ikke kun oplever anerkendelse fra den danske befolkning, men også internt i organisationen. 9 ud af 10 frivillige giver udtryk for, at deres indsats bliver værdsat i deres underafdeling. Og noget tyder på, at anerkendelsen påvirker de frivillige positivt, da 8 ud af 10 tilkendegiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med at være frivillige i Hjemmeværnet.

Læs hele rapporten om Hjemmeværnets frivillige

Følg Hjemmeværnet på Facebook, Twitter og Instagram (@hjemmevaernet).

Frivillighedsundersogelse2.jpgHjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224