Topbanner

Kontakt Eskadrille 223 Værløse


 
Eskadrille 223 Værløse

 
 
Eskadrille Chef
Kaptajn Tommy Ohlhoff

Mobil: 913 32231
E-mail:
 HVE223-EC@hjv.dk


 

 

Næstkommanderende
Oversergent Leif Ficher Jørgensen 

Mobil: 913 32234 
E-mail: 
HVE223-NK@hjv.dk

 

 

Kommando delingsføre
 Dorthe Ørn Altofte
 
Mobil:
E-mail: dorthekaizer@gmail.com
Kommandobefalingsmand 1
Oversergent Jesper Poulsen
 
Mobil: 913 32233 

 

Kommandobefalingsmand 2
Oversergent Søren Nielsen
Mobil:  
E-mail: 445820@hjv.dk
​Chef uddannels​e/CH-U

Premierløjtnant Brian Kaas Borgstrøm

 

Mobil: 618 85239
Der må ikke sendes sms til denne mobil på grund af viderestilling
 !


 

Gl. E-mail: HVE223-UDSTOF1@hjv.dk​​

Ny E-mail: ​HVE223-CH-U@hjv.dk​​​

 

 

Uddannelsesofficer uddannelse
Søren Gerner Krarup-Jensen
 
Mobil: 913 32239 
Gl. E-mail: HVE223-UDSTOF2@hjv.dk

Ny E-mail: 
HVE223-UDSTOF-U1@hjv.dk

 

 

Uddannelsesofficer uddannelse  
Anne Christina Sørensen
Mobil:  

 

 

​Chef indsættelse/CH-I
  Søren Beyerholm Pedersen
 
 
Mobil:
E-mail: HVE223-CH-I@hjv.dk​​​
Uddannelsesofficer indsættelse
Premierløjtnant David Meldgaard 

 

Mobil: 913 32232

E-mail: HVE223-UDSTOF-I​1@hjv.dk​

 

Uddannelsesofficer indsættelse

Løjtnant Alex Nielsen

 

Mobil: 232 84017

Gl. E-mail: HVE223-UDSTOF3@hjv.dk
Ny​ E-mail:​ 
HVE223-UDSTOF-I2@hjv.dk
Forsyningsbefalingsmand
Garagemester FHD JON
Sergent Anders N Lindegaard 

Mobil: 604 77156
E-mail: 
HVE223-FSBM@hjv.dk

 

 

Forsyningsbefalingsmand
  Martin Gillesberg 

Mobil: 
E-mail: 265953@hjv.dk

Rekrutterings officer 1
 

 

Mobil:

E-mail: HVE223-INFO@hjv.dk
Rekrutterings officer 2

 Flemming B. Jellinghof

 

 

Mobil: 913 32235

E-mail: HVE223-ROF@hjv.dk
Ejnar.jpg Kontakt officer

Ejnar de Fries

 

Mobil: 913 32236
E-mail: 
HVE223-KOF@hjv.dk

Skydelære

Jan Maischnack​

 

Mobil:

E-mail: HVE223-SKL@hjv.dk
IT Befalingsmand

Sergent Brian C. Andersen


 

Mobil: 913 32238

E-mail: HVE223-IT-BM@hjv.dk

 

 

IT Befalingsmand
  Frederik Bugge Elgaard

 
Mobil:
E-mail: 414304@hjv.dk
Eskadrillens Historiker

Løjtnant Bjarne Toftedal

 

Mobil: 201 40523 
E-mail: 
HVE223-HIST@hjv.dk

 

 

 

 

Kommando gruppeføre 

 


Mobil:
E-mail: 
HVE223-KDOGF@hjv.dk

 

 

 

  

Signal befalingsmand 

 

 

Mobil: 

E-mail: HVE223-SIGBM@hjv.dk


Bevogtning delingsføre 1

Jørgen Tilling

 

Mobil:

E-mail: HVE223-1BEVDF@hjv.dk

Bevogtning delingsføre 2
Sergent John Mynchau

Mobil:
E-mail: HVE223-2BEVDF@hjv.dk

Security Force deling 1

 Bjarne Altofte

 

Mobil: 402 70672

E-mail: HVE223-1SFDF@hjv.dk
Security Force deling 2
   Mathias Alexander Grøning
 
Mobil:
E-mail: HVE223-2SFDF@hjv.dk
Bevogtning delingsføre 4

 

Mobil:

E-mail: HVE223-DF4@hjv.dk
Bevogtning delingsføre 5
Løjtnant: VAKANT 

 

 

Mobil: 91 33 223

E-mail: HVE223-DF5@hjv.dk

Sunhed stræner vejleder

 

Mobil:

E-mail: HVE223-STV@hjv.dk
Informations officer 
 

Mobil:

E-mail:
Eskadrillens Kontor

Jonstruplejren BYG 13

 

Jonstrupvej 240
2750 Ballerup

TLF: 448 95388

E-mail
Eskadrillens Domicil
Jonstruplejren BYG 17 
 
Jonstrupvej 240
2750 Ballerup
TLF: 448 95388
E-mail
​​Eskadrillens Resurse OF
Seniorsergent 
Nils Bastman 

Mobil: 913 35033
E-mail: 
FHD-LOG03@mil.dk
 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224