Topbanner

Målsætning 2017

Hvor skal vi hen med eskadrillen - hvad skal vi arbejde hen i mod

1.     Målsætning 2017                                                                                  Find den som PFD her​

1.1.         Hvervning:
Kravet til HVE 265 er at øge medlemstallet. Et skøn vil være at der er en afgang på 10% i året og det vil sige at HVE265 som minimum skal hverve 7 aktive i 2017. Dette opnås enten ved genaktivering fra reservestrukturen eller gennem nye underskrevne kontrakter.
Prioriteten skal ligge ved ny hvervning af værns uddannede.

1.2.         Bevogtningsdelingen:

1.    Delings elementet oprettes.

2.    Få bemandet de 3 grp. med fører, og min 80 % aktive menige.

3.    Deltage i FHD Aktiveret / Øvelser.

 

1.3.         Kommandodelingen        

At alle er omskolet til de nye radioer og kort modul.

 

1.4.         Intern informationstjeneste:
Formålet med intern information er at holde de frivillige orienteret om ledelsens planer, hensigter og beslutninger således at organisationen kan arbejde koordineret og effektivt.
Primært middel til intern Informationsvirksomhed er HJV.dk.

 

1.5.          Budskaber

Hjemmeværnet skal konstant pleje sit image. Det er essentielt for Hjemmeværnet at befolkningen ved hvad vi står for.

Hjemmeværnets budskab er:
"Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold."

·         "Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle, der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark. ”

·         ”Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i totalforsvaret efter samfundets behov. ”

·         ”Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at stille op motiveres."

 

2.     Resultatkrav

Fokus på hvervning af:

1.    Værns uddannede, 18-32 årige.

2.    Genhverve ”skabs-aktive” fra reserven.

3.    Fokus på fastholdelse indenfor de første tre år.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224