Topbanner
 

 Indholdsredigering

 
I sidste uge fik HVF 124 ny flotillechef. Dette skete i selskab af 35-40 fremmødte nede på havnen i flotillens lokaler.

Efter 8 år på posten havde daværende Kaptajnløjnant Lars Bro valgt at stoppe som chef for HVF 124. Han forsætter dog som menig hovmester i flotillen.

Hans afløser er  tidligere næstkommanderende i flotillen og nu Kaptajnløjnant Henrik Nabe Mortensen.

Vi takker Lars Bro for mange gode år og ser frem til mange gode år med vores nye flotillechef Kaptajnløjnant Henrik Nabe Mortensen.​

Hjemmeværnsflotille 124 Aarhus

Hjemmeværnsflotille 124 Aarhus​

Marinehjemmeværnet løser i tæt samarbejde med Søværnet en række opgaver inden for farvandsovervågning, redning, havmiljø og bevogtning.
 
I samarbejde med, Politi, SKAT, kommuner og havforskere deltager Marinehjemmeværnet også i løsningen af en række civile opgaver.
 
Marinehjemmeværnets fartøjer er udrustet med hurtigtgående gummibåde, moderne navigations- og kommunikationsudstyr samt udstyr til redning og havmiljøopgaver. Fartøjerne ligger i havne rundt om i hele landet. De frivillige besætninger er parate til at rykke ud hele døgnet inden for en time.
 
Bliv frivillig
Marinehjemmeværnets frivillige kommer fra alle dele af samfundet – til fælles har de en interesse for havet og sejlads og et ønske om at gøre en forskel. 
Kontakt for generel information:​ ​
Flotillechef KL Henrik Mortensen
Mobil: 5118 2352
Mail: hvf124@hjv.dk
Kontakt for optagelse i flotillen:
Rekrutteringsofficer LT Briann Koust Enevoldsen
Mobil: 2372 1055
Mail: hvf124-rof@hjv.dk ​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

 Enhedsoversigt

 
 

 Find os

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7245 2000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224