Topbanner

Hjemmeværnsflotille 125 Maritime Force Protection


HVF 125 MFP Vest

er en nyere force protection enhed oprettet i forbindelse med forsvarsforliget 1998-2001. Vi opererer i hele Danmark, men har fokus på syd- og midtjylland, hvor vores aktiviteter udgår fra flotillens lokaler i Randers

Flotillens primære opgave er force protection af søværnets skibe og faste installationer. Udover de militære opgaver yder vi desuden støtte til det civile samfund, blandt andet stiller vi en maritim platform til rådighed for politi og andre offentlige 
myndigheder.

Af specifikke opgaver kan nævnes:

  • Deltagelse i nationale og internationale øvelser med søværnet.
  • Platform for politiet i forbindelse med fart- og spirituskontrol på Silkeborgsøerne.
  • Sikkerhed ved forskellige offentlige arrangementer.
Flotillens medlemmer er geografisk spredt udover det meste af Jylland, dog med størst koncentration i Randers, Århus og Sønderjylland. Der ligges i flotillen vægt på gode soldatermæssige færdigheder. Dette sikres blandt andet ved et meget omfattende skydeprogram, hvor soldaterne udover lokale skydninger tilbydes deltagelse i både distriktsskydestævner og skydeweekender. De maritime færdigheder opbygges ikke bare gennem en grundig uddannelse på slipshavn og lokal sejladstræning, men også gennem en konstant fokusering på godt sømandskab.
​​​​​
​​
 

 OE Nyheder

 
 

 Enhedsoversigt

 
 

 Kortoversigt

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224