Topbanner

Weekendsejlads11-09-2015

Weekend sejlads med MHV910 RINGEN af Aabenraa.
11-09-2015. 10 mands besætning. Fartøjsfører Leo Bram.

Der var mødested og tid Aabenraa gammelhavn klokken 19,3o og afgang her fra kort tid efter, med kursen sat mod Fredericia.
Vejret var, kan man roligt sige, ikke særligt venligt sindet. Der var en kraftig østenvind og overskyet, et rigtigt efterårsvejr. Der skulle være øvelser med flere både fra andre flotiller den følgende dag, hvor man skulle øve kommunikation mellem skibene og forskellige andre øvelser.
Vi anløb havnen i Fredericia ved godt 23,oo tiden, og der var en kort pause hvor man samledes i messen inden der var tid til at finde køjen.
 
Lørdag 12-09-2015.
Der blev purret ved 06,3o tiden og skafning kl. 07,oo og derefter i et par timer forskellige øvelser på skibet og på kajen, bl.a. maritime udtryk, almindelig sømands kendskab og efterfølgende brandøvelser og kendskab til det brandudstyr der fandtes til rådighed på skibet.
Man havde besøg af Fredericia havns beredskab med deres udstyr hvor det blev demonstreret af deres mandskab. Man tager beredskabet meget seriøst.
 
Vejret var egentlig ret godt dagen igennem blandet med skyer og solskin med jævn vind fra østlig retning. Over middag, efter skafningen, lagde man fra kaj og sejlede ud på øvelser med flydespærringen. Dette foregik ud for havne området.
Begge ruller fra Ringen blev lagt ud og en af de deltagende skibe tog fat i den ene ende af flydespærringen, således at denne blev slæbt i en stor bue, på samme vis som fisketravlere slæbte deres travl, såkaldt dobbeltspænder i fiskeriets fag udtryk.
Det var ret vanskeligt at holde styr på dette, grundet en kraftig strøm med mange strømhvirvler. På en af rullerne på Ringen knækkede kæden, således at det blev ret vanskeligt og bøvlet at få de 340 meter spærringer ind igen.
 
Senere ved afslutningen af disse øvelser gik turen ned mod det åbne stykke nord for Brandsø. Der blev der sat folk til at holde udkig efter noget man ikke rigtigt vidste, hvad var, hvilket nu heller ikke betød noget, da der ikke var noget at se, grundet at der var gået noget grums i systemet.
Men de deltagende skibes øvelser i fællesskab at afsøge et større havområde gik særdeles udmærket, både at holde formationen og den indbyrdes radiokontakt.
Ved 17,oo tiden afblæstes øvelserne og turen gik derefter tilbage mod Fredericia.
Ombord på RINGEN 910 befandt sig en person, udsendt fra Aarhus, der skulle vurdere det fælles udbytte af øvelsen. (Det skal her siges, at set fra min plads, at man ikke helt havde styr på hvilken rolle denne person havde generelt, andet end det her anførte).
 
På turen tilbage, måtte en del af mandskabet pludseligt ned og styre manuelt i ror rummet, om dette var en øvelse eller reelt, vides ikke.
 
Der blev afholdt de-briefing med de deltagende mandskaber fra de forskellige flotiller.
Man var ret godt tilfreds med hele forløbet og det eneste uheld, var den knækkede kæde på rullen til flydespærringen.
Efter de-briefingen og skafningen blev der taget afsked med eskadren som dermed blev opløst og Ringen satte kursen hjemefter mod Aabenraa. Man lagde til kajen i Aabenraa godt 23,oo.
 
Besætningen på RINGEN 910 Aabenraa.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224