Topbanner

Information
Marinehjemmeværnsflotille
137 Aabenraa
 

Våbenskjoldet er lavet at Preben Hans Skellgaard (Tidligere flotillechef) og Elisabeth Ejby Sørensen.


Grundfarven er blå, omkranset af tovværk, en bølge der symboliserer Aabenraa fjord
og 3 runde guld kugler.

De tre runde kugler symboliserer Sct. Nicolai der blandt andre er skytshelgen for søfolk.

Legenden siger, at en fattig mand i Myra havde tre døtre. Desværre var manden så fattig, at han ikke havde råd til at give sine døtre en medgift. Medgiften var nødvendig for at døtrene kunne blive gift, når de blev voksne.

Da Sct. Nicolai ikke ville beskyldes for velgørenhed, afleverede han, i hemmelighed, tre guldposer, som døtrene så kunne bruge som medgift, når de blev gamle nok til at blive gift.

Det vil så sige, at de tre guldkugler i realiteten symboliserer de tre guldposer.​Vores mission:

Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

Vores vision:
 • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
 • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
 • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres.

I dagligdagen gør vi dette ud fra flotillens leveregler:

 • Holdning
Selv om du er frivillig, skal dit arbejde bære præg af, at vi er en militær organisation. Derfor en professionel holdning.
 • Kammeratskab
Godt kammeratskab er cementen i en frivillig organisation
 • Samhørighed i enheden
En for alle – og alle for en
 • Fokus
Hav altid fokus på opgaven og målet
 • Loyalitet
Vær frem for alt loyal overfor
 • ­dine kollegaer
 • dig selv
 • din enhed
 • enhedens navn
 
Om Marinehjemmeværnet
 
Når der sker ulykker til søs, er Marinehjemmeværnet ofte den nærmeste hjælp. Det kan være, når mennesker eller skibe er kommet i havsnød, eller det kan være til opgaver ved olieforurening eller andre miljøulykker.
 
Marinehjemmeværnet deltager som fast element i overvågningen af de danske farvande i tæt samarbejde med Søværnets Operative Kommando.
 
Udover de sejlende enheder har marinehjemmeværnet også en række enheder til havnebevogtning. De kaldes Maritime Force Protection (MFP). Disse frivillige soldater indsættes, eksempelvis, til bevogtning af søværnets skibe og flådestationer samt på udenlandske flådefartøjer på besøg i danske civile havne.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224