Topbanner

Nyhed

Totalforsvarsudstilling

Den 11. og 12. juni var der en totalforsvarsudstilling på Svendborg Havn. Her deltog to hærhjemmeværnskompagnier, HVF 244  marinehjemmeværnet I Svendborg, Politihjemmeværnet, Falck, Bios, Beredskabet fra Haderslev samt Tved Håndboldklub.

13-06-2016

Totalforsvarsdag 2016 2 50pct.jpgFredag mødte en stor gruppe frivillige ind på Sølund kl. 16.00. Efter en kort briefing begav vi os

alle til Svendborg Havn, til det anviste område. Farm Kennet Møllebæk havde lavet aftalerne med Svendborg Havn og havde det store overblik over området. En gruppe begyndte med at opstille et meget langt afspærringshegn uden om hele området. Alle andre gik i gang med at opstille div. udstillinger inden for hegnet.

Kl. 08.00 lørdag morgen mødtes alle til morgenmad og færdiggørelse af udstilling, handlebane, opmarch af div. køretøjer. Alle enheder var jo i beredskab, så det var vigtigt, at alle, incl. MHV 810 LUNA, hurtigt kunne rykke ud, hvis det blev nødvendigt. Det blev det heldigvis ikke.

Falck mødte med alle brandkøretøjer og katastrofevogne. Den store stigebil var ret populær. Der var en flot udsigt over Svendborg fra 32 m højde.Totalforsvarsdag 2016 9 1.JPG

Bios var der med en ambulance om lørdagen og lægebilen om søndagen.

Marinehjemmeværnet, med MHV 810 LUNA, holdt åbent skib hele weekenden, demonstrerede opsamling af personer i vandet med GB og et samarbejde med Falcks store stigebil om at få en person op af vandet. Falcks røgdykkere bjærgede en person (dukke) ud af et røgfyldt masikrum på LUNA, hvorefter førstehjælp blev indledt på kajen med hjertemassage, kunstigt åndedræt og hjertestarter, alt kommenteret af en falckansat. Han benyttede samtidig situatione til at understrege hvor vigtigt det er at kunne 1. hjælp og af gøre noget, bare gøre noget selv om synes at man ikke kan.

HHV lavede en handlebane for børnene, som var utrolig populær og meget besøgt. Rigtig mange børn i alle aldre var igennem banen på tid. HHV fremviste også køretøjer, som FIK – MAN 10 – PMV, den der står i vinterberedskab samt en GD. HHV udtillede også håndvåben og et flyverskjul med div. personlige fornødenheder som feltration, kogekar m.m.Totalforsvarsdag 2016 (14).JPG

Tved Håndbold havde opstillet en bod med grilpølser, popkorn og øl og vand, så vore gæster lige kunne få lidt fortæring og sidde og slappe af lidt.

Lørdag underholdt Kvindelige Mariners Musikkorps på havnen. Søndag gik tambourkorpset fra MHDV i Svendborgs gader et par gange. Jazzorkestret fra vest underholdt også på havnen søndag. Alt annonceret og kommenteret fra udvendig bro på LUNA.

Det skønnes, at mindst 2000 gæster var forbi havnen i løbet af weekenden. Arrangementet var helt klart en succes og vil helt sikkert blive gennemført i 2017 også.


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224