Topbanner

Nyhed

​Grundstøderen ligger på siden mens den evakuerede besætning sejles til ARIES

To gange forebyggende assistance mellem Langeland og Fyn

En tilsyneladende rolig søndag blev pludselig meget travl da ikke mindre end to Forebyggende assistancer (FAS) tikkede ind til MHV 803 ARIES på en og samme gang.

26-06-2016

​Søndag d. 26 juni bliver en dag besætningen på ARIES sent glemmer. Ved middagstid mens skibet befandt sig på vej hjem ud for nordspidsen af Langeland, blev Aries kontaktet af vagthavende ved Joint Operation Center (JOC - tidligere Søværnets operative kommando) som bad om assistance til hhv. en grundstøder og en motorbåd med motorproblemer. Begge i Siø Sund på højde med Lundeborg. Kursen blev omgående lagt om mod syd og besætningen udstukket til de 2 opgaver.


Der blev hurtigt etableret kontakt til begge fartøjer og indhentet nærmere oplysninger om hvilke opgaver der kunne imødeses. Opgaven blev herefter fordelt således at gummibåden tog sig af grundstøderen mens ARIES tog sig af motorhavaristen.


Efter at ARIES var kommet gennem renden ud for Lohals blev gummibåden søsat og satte straks kursen mod grundstøderen og ARIES fortsatte mod Lundeborg hvor motorhavaristen skulle befinde sig tæt på.


Havaristen blev hurtigt fundet og ARIES gik op og lagde sig tæt på denne. Der blev aftalt at havaristen forsøgte at få motoren i gang og at skibet holdt sig tæt på, parat til assistance. Denne opgave kunne relativt hurtigt afsluttes da det i flere omgange lykkedes havaristen at få motoren i gang og humpe ind til Lundeborg havn for egen kraft.


Lidt anderledes forholdt det sig med grundstøderen. Vel fremme ved havaristen kunne det konstateres at denne lå godt og grundigt fast på stengrunden. Situationen blev heller ikke hjulpet af at grundstødningen var sket ved højvande og at vandstanden nu var faldet en del.
Der blev aftalt og forsøgt at få grundstøderen fri i to omgange. Herefter måtte man konstatere at det ikke var muligt at få havaristen fri af grunden uden at risikere skader på båden med det materiel der var til rådighed, på trods af ihærdigt arbejde fra begge besætninger.


Udfaldet på denne opgave blev derfor at grundstøderen lagde ankeret ud for at forhindre at den gik i drift og besætningen blev overført til gummibåden for at blive sat ombord på ARIES og senere i land. Så måtte det blive op til forsikringsselskabet at sørge for bjærgning senere.
Vel ombord på ARIES kunne den ene gæst tilses af sygdomsbehandleren for et par småskrammer og begge gæster kunne derefter nyde en god, lidt forsinket, frokost sammen med besætningen på ARIES. Det var et par glade gæster der kom i land og kunne tage videre mod deres rejsemål selv om det i første omgang ikke lykkedes at få deres båd fri af grunden.


Noget forsinket kunne ARIES derefter fortsætte mod Vordingborg, som de nåede sent på aftenen. Det var en meget træt, men også meget tilfreds, besætning 1 med støtte fra flotille 251 der kunne evaluere på en vellykket indsats inden de tog hjem til nogle tiltrængte og velfortjente timers søvn.

Fakta

Rednings- og miljøopgaver er en af mange opgavesæt, som Marinehjemmeværnet løser i tæt samarbejde med Søværnet.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224