Topbanner

Nyhed

​Gruppe i arbejde

Flotilleseminar

Det var med stor entusiasme og masser af gåpåmod at 33 mennesker fra HVF 256 mødtes på Stensved Kaserne i weekenden d. 4/2. Og de blev da heller ikke skuffede. Ideer og tanker var i højsædet fra starten.

09-02-2017
​FH Martin Lehman bød varmt velkommen og lagde med det samme tonen an for en dag hvor alle kunne komme med deres tanker og ideer, store som små. Herefter overtog OPO Jesper Schou og gennemgik dagens program og de workshops der var blevet forberedt.
Efter gennemgangen blev dagens første workshop præsenteret. Emnet her var hvad der motiverede os for at være i HVF 256 og hvordan vi kan blive bedre til at motivere, fasholde og udvikle os i flotillen. Der blev dannet fem arbejdsgrupper, og så blev der ellers diskuteret og arbejdet på livet løs.
Efter endt arbejde samledes vi alle igen og hver gruppe fremlagde deres resultater. Allerede her var der stor spørgelyst og mange reaktioner på de enkelte gruppers fremlæggelser.
Dagen bød på yderligere to workshops til grupperne hvor vi arbejdede videre med resultatet fra første workshop. Her var opgaverne hvad vi kunne gøre for at bedre flotillen, henholdsvis hvad hver gruppe konkret kunne byde ind med og deltage i for at nå målet.
Lad det være sagt med det samme. Der var en kæmpe iderigdom og lyst til at byde ind på konkrete opgaver. Der var heller ikke nogen tvivl om at deltagernes grænser for hvordan de havde tænkt på flotillen og hvad vi vil med den blev udfordret positivt.
Selv de stakkels arrangører fik rigeligt at se til med alle de input der kom frem i processen. Den tid der var afsat til at koge ideerne ned til en overskuelig størrelse viste sig helt utilstrækkelig fra starten. Till gengæld tegnede der sig også et overordnet billede som nu vil blive bearbejdet til konkrete tiltag vi alle kan tage fat på og deltage i.
Dagen bød også på besøg af chefen for marinehjemmeværnet, Kommandør Henrik Holck Rasmussen. Han opdaterede deltagerne på det seneste inden for sammenlægningen af distrikterne samt slog et slag for den landsdækkende MHV øvelse der løber af stabelen til sommer.
Kommandøren diverterede også med en fortælling og billeder fra de to operationer Ocean Shield og RESCSYR som han deltog i med ESPERN SNARE i 2013 - 2014. Her fik vi et fantastisk indblik i livet ombord på skibe under udstationering, og hvilket kæmpe apparat der faktisk er i gang ved sådanne operationer. Det vil vist være en underdrivelse at sige at kommandøren havde deltagernes udelte opmærksomhed under dette foredrag.
Dagen sluttede af med hyggeligt samvær hvor der blev snakket på kryds og tværs om alt hvad der var foregået.
Søndagen stod i evalueringens tegn. Her gennemgik Jesper Schou og Martin Lehman lørdagens arbejde og hvad der var kommet ud af det indtil videre. Deltagerne kunne løbende stille spørgsmål og komme med kommentarer og tilbagemeldinger.
Der ligger nu en del arbejde med at sammenfatte resultaterne fra seminaret til konkrete bud på opgaver som kan komme i spil. Der kan dog næppe herske tvivl om at fremtiden vil bringe nogle gode tiltag på banen som vi alle kan byde ind på og deltage i.
Staben har lagt nogle billeder ind på flotillens enhedsside på hjv.dk. I kommer ind på dem ved at:
Logge ind på hjv.dk >klikke på "Min enhed" > klikke på "Samarbejde i venstre side > klikke på "Flotilleseminar.
Her kan I se billeder af gruppernes arbejde og billeder taget under seminaret.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224