Topbanner

Nyhed

Nytårsparole 2015 HVF 256

Der blev taget hul på det nye år ved flotillens nytårsparole den 6 januar 2015. Mange var mødt op for at se tilbage på året der er gået, høre om opgaver og udfordringer i det kommende år, og for at starte året med kammeratligt samvær.

08-01-2015


​Flotillechef Løjtnant (Lt) Martin Lehman kunne, sammen med de mange fremmødte, se tilbage på et aktivt år for flotillen der ved operative indsættelser talte:

 

  • 2 sejladser med støtte til Politiet med et samlet timeantal på 57 timer
  • 3 sejladser med støtte til SKAT med et samlet timeantal på 62 timer
  • 4 SURVEX (farvandsovervågning for Søværnet) med et samlet timeantal på 159 timer
  • 3 FAS (forebyggende assistance til bl.a. lystsejlere) med et samlet timeantal på 8 timer
  • 4 SAR (Search And Rescue – søredninger) udkald med et samlet timeantal på 5½ time
Sammenlagt er der med de aktiviteter lagt 291½ time. Derudover skal der medregnes de timer, som flotillens medlemmer bruger på uddannelse, patruljesejladser og øvelser. Så når man frem til et svimlende højt timeantal på 15872 timer samlet for flotillens aktive medlemmer. Fordelt på flotillens 62 aktive medlemmer giver det et gennemsnit på 260,20 timer pr. medlem. Det er imponerende.
 
Flotillen har en reserve der tæller 131 medlemmer. Det er mange, og der kan være mange forklaringer på hvorfor. Flotillens BON (Bevogtning Og Nærforsvarsenhed) blev nedlagt og lagt sammen i større MFP (Marine Force Protection) enheder, der blev indført Grundlæggende Militær Efteruddannelse (GME-F) m.v. – men vi må ikke glemme medlemmerne i reserven, og det bliver de heller ikke. Timerne i 2014 for reserven er ikke mange, men tæller dog 112 timer.
 
hvervningen til flotillen skal der fokus på. Der skal hverves via information og udstillinger som hidtil, og vi skal, som altid, også selv være ambassadører for vores fritidsinteresse i Marinehjemmeværnet. Personlig rekruttering er som regel den bedste. Men vi skal huske tallene fra tidligere. 260 timer pr. aktive. Det er et højt tal, og nye medlemmer skal gøres opmærksom på, at det er en fritidsinteresse med mening, men også en fritidsinteresse, der tager en stor bid af vores fritid.
 
I det nye år tager vi også HJV.DK version 2 i brug. Den blev sat i gang 1 januar 2015, og ikke helt så problemfrit, som man kunne have ønsket det. Der har været nogle problemer undervejs, som der bliver arbejdet på. Men som alle nye store projekter er det ikke noget, der søsættes uden småproblemer undervejs. Der er trods alt tale om Danmarks største Sharepoint løsning, og ud fra hvad vi kender til den nye platform allerede nu, så rummer det mange muligheder, som vi nok skal få stor glæde af. Det er vigtigt, at vi tager imod det nye redskab i en positiv ånd, som flotillens medlemmer har gjort indtil nu. De fejl der kan være skal nok blive rettet.
 
Med de ord kunne flotillechef Martin Lehman gå til overrækkelse af tegn, sammen med repræsentant fra Marinehjemmeværnsdistrikt Øst (MHD ØST), Orlogskaptajn (OK) Kim Kyllebæk Andersen.  

Fra venstre: OK Kim Kyllebæk Andersen (MHD ØST), Lt Morten Precht Jakobsen, MG Hugo Max Nielsen
 

Martin Lehman modtog selv 10 års tegnet, Morten Precht Jakobsen og Tommy Nielsen modtog 20 års tegnet og Hugo Max Nielsen modtog 25 års tegnet.

Samtidig med tildeling af årstegn, modtog fartøjsfører Løjtnant (LT) Inger Dupont Senior Grade. Senior Grade er de meniges skulderdistinktion i guldtræk, der gives til befalingsmænd som tak for den indsats der er ydet for flotillen gennem lang tids tjeneste. Guldankrene blev overrakt sammen med patent/bæringstilladelse udstedt af distriktschef (CH) MHD ØST.

Aftenen blev, efter en let anretning, afsluttet med kammeratligt samvær.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224