Topbanner

Nyhed

Udlandstogt til Darßer Ort

Besætning 3 fra HVF 256 Storstrømmen besøgte DGzRS Theo Fischer i Darßer Ort

12-09-2016
​I weekenden 2-4 september gik turen med MHV 803 ARIES ind over grænsen til Tyskland, hvor besætningen skulle besøge DGzRS Theo Fischer i deres basehavn Darßer Ort. Besætningen på Theo Fischer består af 4 mand, og de ligger fast på vagt 14 dage ad gangen i en lille nødhavn, der ligger inde i et naturreservat. Det er en blandet struktur, der består både af fastansatte og frivillige.
 
I forbindelse med besøget var der arrangeret en SAR øvelse hvor Theo Fischer og Aries skulle deltage sammen med frivillige livreddere, to nærkystfartøjer fra DGzRS og en redningshelokopter fra det tyske luftvåben.
 
Før øvelsesstart fik besætningen instruktioner af en læge der, som frivillig, er tilknyttet til DGzRS. Han står både for uddannelsen af besætningerne og deltager ved øvelser og indsættelser efter behov. En rigtig ildsjæl med et drive der gjorde, at bagateller som sprogbarrierer ikke var nogen hindring for, at han kunne lære fra sig.
 
Her demonstrerer han deres hjertestarter på øvelsesdukken.
 
To gaster fra Aries blev udvalgt som momenter på øvelsen og blev instrueret i, at de ikke måtte kunne tale eller forstå tysk. Formålet var, at det tyske redningspersonel skulle presses en smule ved, at stå med nødstedte, hvor sproget var en hindring.
Sammen med de øvrige momenter, der var kaldt ind til øvelsen, fik de individuel information om hvad deres skade var og blev slæbt ud på vandet i en redningsflåde.
Hvor de blev sejlet hen og hvad der skulle ske, det var der ingen på besætningerne der fik at vide. De ser glade ud på vej ud af havnen, det kan være svært at se, at de er slemt tilskadekommende. Det kom senere. De var alle rigtig gode til, at leve sig ind i den rolle de blev tildelt, da øvelsen gik i gang.
 
Øvelsen gik i gang med en alarmering og information om, at et fartøj var gået ned med 14 mand ombord. Sammen med en Ca. position for ulykken kom der information om, at der var nogle nødstedte der havde klaret den ud i en redningsflåde og nogle stadig lå i vandet. Opgaven startede med at finde ud af, hvor i området fartøjet kunne være gået ned ud fra de sparsomme oplysninger der var givet.
 
Da indsatsen på ulykkesstedet gik i gang agerede Theo Fischer On Scene Coordinator (OSC). Det er OSC' rolle at lede indsættelsen med de midler der er til rådighed. Aries fik rollen som "hospitalskib". Når redningsmandskab fra både eller helikopter fik reddet nødstedte op af vandet blev de bragt til Aries. Her blev de tilset af besætningen og blev sendt videre ind til land enten til et nødhospital eller en skadestue, der var oprettet til formålet. De blev sendt afsted enten med de små redningsbåde eller med helikopteren. Billedet viser en tilskadekommen på agterdækket af Aries der får førstehjælp fra besætningen og en helikopterlæge.
 
Øvelsen fik ikke den afslutning der var forventet. Redningshelikopteren var vendt hjem og momenterne, med undtagelse af en enkel, var sendt ind på land, da der over VHF kanal 16 kom et mayday. En sejler var ved at synke ude i kadetrenden.
 
Aries og Theo Fischer, der var de to største fartøjer, gik afsted med det samme. En tanker i kadetrenden havde set den nødstedte og havde slået et tovværk i den synkende sejler, men det havde ikke helt haft den ønskede effekt.
 
Da Aries og Theo Fischer nåede frem havde sejleren, en katamaran, vendt bugen i vejret. Skipperen ombord på det synkende skib blev reddet ombord på Theo Fischer, og der blev sat flyde-pontoner på katamaranen, så den kunne slæbes væk og efterfølgende bjærges af en slæbebåd.
 
Det var en rigtig god oplevelse at træne søredningsfærdigheder sammen med Theo Fischer, og godt at se, at samarbejdet kunne bruges effektivt når det blev til en skarp situation også.
Tankeren AS Omaria og den synkende sejler. På billedet er den nødstedte reddet ombord på Theo Fischer fra Aries' RHIB. Der arbejdes med at få flydepontoner på katamaranen, så den kan trækkes væk fra kadetrenden, hvor der er meget trafik og meget tung trafik.
 
Tak for indsatsen til både besætningen fra Theo Fischer og Aries.
 

Fakta

DGzRS er et tysk søredningsselskab. Det er finansieret af fonde og doneringer. Formålet med togtet var at udveksle erfaringer og træne søredningsfærdigheder

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224