Topbanner

Organisation

 

 Flotillens opstilling

 

​Flotillens opgaver løses af medlemmer, der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse.

Som medlem er man sammen med 8-14 andre i en besætning eller gruppe, der sammen med 2-4 andre besætninger eller grupper indgår i en division på ca. 30-50 frivillige medlemmer.

Flotillen er organiseret med et stabselement og to divisioner, som beskrevet herunder:

Stabselementet

Består af Flotillechefen, Næstkommanderende/Planlægningsofficer, 3.Kommanderende/Uddannelses-støtteofficer og Operationsofficeren. Stabselementets aktivitetsniveau varierer fra højt til middelt alt efter funktionen.

Kommandodivisionen der indeholder sektionerne:

 • Divisionstrop: Her er Kommando-logistikofficeren, Kommandobefalingsmanden og to Stabshjælpere. Aktivitetsniveauet varierer fra højt til middel.
 • Informations- og uddannelsesstøttesektionen: Her er Rekrutteringsofficeren, Kontaktofficeren, Historikeren, Skydelæreren, IT-Befalingsmanden, Redaktøren, Sundheds- og træningsvejlederen og to Stabshjælpere. Aktivitetsniveauet varierer fra middel til lavt.
 • Fartøjssektionen: Her findes Fartøjsmesteren, Fartøjsmesterassistenten og en Stabshjælper. Aktivitetsniveauet varierer fra højt til middel.
 • Forsynings- og vedligeholdssektionen: Her er Forsyningsbefalingsmanden, Næstkommanderende, Sygehjælper og 9 Forsyningsgaster. Aktivitetsniveauet varierer fra middel til lavt.

Sødivisionen

Består af sejlende besætninger. En besætning tegnes af:

 • 1 Fartøjsfører
 • 1 Næstkommanderende
 • 1 Navigatør
 • 1 Bådsmand
 • 1 Sygdomsbehandler
 • 2 Kommunikationsgaster
 • 2 Motorpassere
 • 1 Hovmester
 • 2 LMG skytter
 • 3 Dæksgaster

Ydermere er der plads til 4 uddannelsesgaster.

Aktivitetsniveauet Sødivisionen er samlet temmelig højt. Aktivitetsniveauet på de enkelte besætninger varierer fra højt til middel.

 

 Medlemskab

 
 

 Marinehjemmeværnets historie

 
 

 Havmiljøopgaver

 
 

 Farvandsovervågning

 
 

 Eftersøgning

 
 

 Organisation

 
 

 Skib og materiel

 
 

 Våbenskjold & mærker

 
 

 Mærkedage

 
 

 Samarbejdsaftaler

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224