Topbanner

Om Hjemmeværnsflotille (HVF) 256 Storstrømmen

Hjemmeværnsflotille (HVF) 256 Storstrømmen dækker Sydsjælland, Møn, Bogø og Nordfalster med hjemsted i Vordingborg.

Vi er en enhed der operativt er underlagt Marinestaben (MST), og administrativt er underlagt Marinehjemmeværnet (MHV).

Vi løser Marinehjemmeværnets kerneopgaver, som er:

  • Farvandsovervågning
  • Eftersøgning og søredning (SAR)
  • Havmiljø og olieforurening - bevissikring og bekæmpelse

I samarbejde med, Politi, SKAT, kommuner og havforskere deltager Marinehjemmeværnet også i løsningen af en række civile opgaver.

Flotillens særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter, og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker.

Bliv frivillig

Marinehjemmeværnets frivillige kommer fra alle dele af samfundet – til fælles har de en interesse for havet og sejlads og et ønske om at gøre en forskel. Flotillens opgaver løses af medlemmer, der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse. Som medlem er man sammen med 8-15 andre i en besætning, der sammen med 2-4 andre besætninger indgår i en division på ca. 30-50 frivillige medlemmer. Læs mere om, hvordan du bliver medlem under menupunktet "Bliv medlem".

 

 Læs mere om flotillen

 
 

 Læs om vores opgaver

 
 

 Medlemskab af MHV

 
Medlemskab af MHV

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224