Topbanner

Nyhed

​HVF 361's repræsentanter på ledelseskonferencen

HVF 361 i Hundested er årets flotille 2017

På MHVs ledelseskonference 1-2. april blev HVF 361 i Hundested kåret som årets flotille.
Valget begrundes med, at HVF 361 i Hundested har løst de pålagte opgaver med stor dygtighed, og er en foregangsflotille i Marinehjemmeværnet.

03-04-2017
Det var en positiv overraskelse, at vi blev kåret som årets flotille, og i særdeleshed, at vi blev karakteriseret som en foregangsflotille i Marinehjemmeværnet. Det har vi al mulig grund til at være tilfreds med.

Det er samtidig en anerkendelse til alle de medlemmer i flotillen, som hver på sin vis har bidraget til gode resultat.

  

Herunder:

Se motivationen for at HVF 361 blev tildelt titlen som Året Flotille 2017

Hjemmeværnsflotille 361 Hundested er kendetegnet ved at være særdeles velfungerende på alle områder. De pålagte opgaver bliver løst med stor dygtighed og personellet er kendetegnet ved en helt særlig grad af dedikation for deres hjemmeværnsvirke, uanset om der er tale om dæksgasten om bord eller personellet i staben.

Til trods for at flotillen ikke har væsentlige udfordringer, hviler den ikke på laurbærrene, men der optimeres og udvikles til stadighed på alle fronter.

CH MHV kontrol med styrkeindsættelsen (operativ inspektion) i maj 2014 resulterede helt usædvanligt i top-bedømmelsen ”udmærket” på alle områder og flotillen vides at have opretholdt dette operative stade lige siden. CH MHDØ kontrol med styrkeproduktion (administrativ inspektion) i november 2016 resulterede tilsvarende i vurderingen ”udmærket. Begge bedrifter er ganske bemærkelsesværdige.

Flotillen har yderligere aktivt bidraget til pilotprojekt MHV indsatsfartøj på kompetent og engageret vis.

Flotillen er særdeles engageret på uddannelsesområdet og leverer i den forbindelse værdifulde bidrag til udviklingen af kurser ved Hjemmeværnskolen.

Ved siden af sine normale forpligtelser har flotillen år efter år været primær aktør i MHV bidrag til Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus (SIKU). En opgave der altid løses med et fornemt resultat, som efterlader deltagerne med et glimrende billede af Marinehjemmeværnets formåen og værdi for Danmark.

Endelig er MHV 361 begunstiget af en dynamisk og uddelegerende ledelsesfilosofi, der skaber rum til, at samtlige flotillemedlemmer – høj som lav, ny som gammel – har plads til at virke og udfolde sig til glæde for mangfoldigheden og flotillens drift og vækst.

MHV 361 har således i perioden på alle måder været foregangsflotille i Marinehjemmeværnet.

Henrik Holck Rasmussen

Kommandør

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224