Topbanner

Søgning

Værn
Emne
Flere søgeindstillinger
Fritekst      

Søgeresultat

Bootcamp

Hvert år afholder Hjemmeværnet en Bootcamp, hvor man på tre intensive uger gennemgår hele den lovpligtige uddannelse.

Hjemmeværnets grupperadio (SPR)

Bare 580 gram vejer den nye bærbare grupperadio, Secure Personal Radio (SPR), som i fremtiden skal sikre kommunikationen mellem, eksempelvis, gruppefører og delingsfører.

Center for Stabiliseringsindsatser

Hjemmeværnets bidrag til Danmarks internationale stabiliseringsindsatser består af militær kapacitetsopbygning, støtte til civil genopbygning, støtte til humanitære indsættelser og øvrige internationale opgaver, herunder bevogtningsopgaver.

Hjemmeværnets støtte til det civile beredskab

Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation, som også yder støtte til offentlige myndigheder.

Hjemmeværnets støtte til Forsvaret

Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation og en del det samlede beredskab i Danmark.

Marinehjemmeværnet og havforskningen

Et samarbejde mellem Marinehjemmeværnet og danske havforskere er en gevinst for begge parter.

Søredning

Marinehjemmeværnet indsættes i forbindelse med redninger til søs. Når alarmen går til Maritime Assistance Service, aktiveres besætningen på det nærmeste Marinehjemmeværnsfartøj.

Optagelse i Hjemmeværnet

Hjemmeværnet løser krævende opgaver, der er afgørende for, at samfundet kan fungere. Derfor stiller vi en række krav til vores ansøgere, før de kan blive frivillige. Og derfor tager ansøgningsprocessen normalt mellem to til fire måneder.

Danmarks befrielse 4. maj 1945

I kølvandet på Danmarks befrielse den 4. maj 1945 stillede modstandsbevægelsen krav om, at bevægelsen blev omdannet til et hjemmeværn.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224