Topbanner

Nyhed

Lidt nyt fra HVKAAB

Sergentskolen
Tre aftener hjalp kompagniet med uddannelse af sergentelever...

16-05-2017
Sergentskolen
Tre aftener hjalp kompagniet med uddannelse af sergentelever. Aftenerne var alle med den samme opsætning. 1) Agere hunterforce fra GD (Mercedes Gelände Wagen) med sektor opklaring. Vi skulle finde eleverne og evt. tage dem til fange. De skulle stress-testes. 2) Køre af en bestemt rute, hvor de lavede et overfald på os og skulle sprænge bilerne. Det var tre lærerige aftener, hvor vi fik en del ros fra lederen af øvelsen. Tak til alle, der deltog fra kompagniet og samarbejdspartnere. 

Kompagnimøde torsdag den 11.
Maj 2017 Denne torsdag var emnet: BSO tjeneste (beredskabs område). Kompagnimødet var igen besøgt af nye som gamle hjemmeværnssoldater. De ”gamle” kunne bidrage med deres viden, og de nye fik ny viden. Vi var delt i tre grupper, der løste opgaven på hver deres måde. Vi fik en god diskussion/samtale om de tre løsninger, og alle fik noget viden med hjem.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224